16. marca 2020 archive

Súhrn prijatých opatrení krízového štábu obce Kojšov

Na základe uvedených uznesení Vlády SR, návrhov Ústredného krízového štábu, usmernení a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, obec Kojšov vykonáva opatrenia na riešenie krízovej situácie v rámci ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva pandémie ochorenia COVID – 19, takto:

 1. Zakazuje sa prevádzka bistra – Karčma pod hoľu a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 2. Zakazuje sa prevádzka Hostinca a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
 3. Uzatvára sa prevádzka predškolského zariadenia obce Kojšov – Materská škola Kojšov a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 4. Uzatvára sa Obecný úrad pre verejnosť a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 5. Obmedzuje sa prevádzka predajne potravín FRESH a mäsiarstva, prevádzky budú otvorené v dňoch pondelok až sobota vždy do 12:00 hod. a to od dňa16.3.2020 (do odvolania). Na uvedených prevádzkach sa prikazuje vstup len s použitím rúška. Zakazuje sa vstup v skupinách, maximálny počet osôb na prevádzkach mimo personálu v jednom momente sa stanovuje na 3 osoby.
 6. Zakazuje sa vstup do prevádzky pošty bez použitia rúška.
 7. Uzatvára sa prevádzka telocvične, multifunkčného ihriska, detského ihriska pri kultúrnom dome, detského ihriska pri materskej škole a posilňovne a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
 8. Obyvateľom sa odporúča:
 • tráviť čas doma a v prípade pohybu mimo domu sa nezhromažďovať v skupinách.
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou, alebo prostriedkami na báze alkoholu
 • zakrývať si nos a ústa pri kašli a kýchaní vreckovkou, alebo ohnutým lakťom

Obec Kojšov okrem iných činnosti bude zhromažďovať osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6709