Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na COVID 19

Vážení občania,
celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na COVID 19 sa v našej obci bude konať počas dvoch dní a to dňa 31.10.2020 (sobota) a dňa 01.11.2020 (nedeľa), od 7.00 hod. – do 22.00 hod. (posledný odber o 21:30 hod.) v budove Kultúrneho domu.


Z dôvodu maximálnej ochrany Vášho zdravia a zabezpečenia Vašej
spokojnosti, v snahe predísť dlhému čakaniu v rade na testovanie sme vypracovali časový harmonogram testovania v našej obci, ktorý sme zostavili podľa súpisných čísel, z dôvodu, že v mnohých prípadoch žijú v spoločných domácnostiach osoby s rôznymi priezviskami.

Tento harmonogram nie je záväzný a uvedené časy v ňom sú orientačné. Ak Vám termín testovania nevyhovuje, môžete prísť aj v inom čase. Prosíme Vás však, aby ste sa podľa svojich možností dostavili na testovanie v zmysle tohto harmonogramu.

Otestovať sa môžu prísť všetky osoby staršie ako 10 rokov. Testovanie sa neodporúča tým osobám, ktoré majú viac ako 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domácnostiach, prípadne osobám so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktoré sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

Testovanie nie je podmienené trvalým pobytom v obci. To znamená, že na odberné miesto v našej obci sa môže prísť otestovať ktokoľvek, kto nemá trvalý, alebo prechodný pobyt v obci. Z tohto dôvodu môže v časovom harmonograme dôjsť k miernym časovým posunom.


Prosíme Vás, aby ste sa snažili prísť vždy na začiatku príslušnej hodiny. Testovaní budete podľa poradia, v akom sa dostavíte na miesto testovania.


Na testovanie si so sebou prineste doklad totožnosti, u detí od 10 do 14 rokov je potrebné priniesť – kartičku poistenca. Bez týchto dokladov nebude možné u Vás testovanie vykonať.

HARMONOGRAM TESTOVANIA

SOBOTA – 31.10.2020

HodinaČísla domov
07.00 hod – 8.00 hod1 – 17
08.00 hod – 9.00 hod18 – 37
9.00 hod – 10.00 hod38 – 64
10.00 hod – 11.00 hod65 – 87
11.00 hod – 12.00 hod88 – 113
12.00 hod – 13.00 hodPrestávka
13.00 hod – 14.00 hod114 – 132
14.00 hod – 15.00 hod133 – 158
15.00 hod – 16.00 hod159 – 187
16.00 hod – 17.00 hod188 – 208
17.00 hod – 17.30 hodPrestávka
17.30 hod – 19.00 hod209 – 221
19.00 hod – 21.30 hodľubovoľne

NEDEĽA – 01.11.2020

HodinaČísla domov
07.00 hod – 8.00 hod222 – 243
08.00 hod – 9.00 hod244 – 252
9.00 hod – 10.00 hod253 – 272
10.00 hod – 11.00 hod273 – 294
11.00 hod – 12.00 hod295 – 313
12.00 hod – 13.00 hodPrestávka
13.00 hod – 14.00 hod314 – 342
14.00 hod – 15.00 hod343– 349
15.00 hod – 16.00 hod350- 363
16.00 hod – 17.00 hod364 – 368
17.00 hod – 17.30 hodPrestávka
17.30 hod – 19.00 hod369 -379
19.00 hod – 21.30 hodľubovoľne

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6863