Prerušená distribúcia elektriny

OZNAM

Východoslovenská distribučná, a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

OZNAMUJE

že pre odberné miesta:

CELEJ OBCE KOJŠOV

bude v termíne:

9. – 10. januára 2013 od 7:40 hod. do 15:00 hod

a

20. januára 2013 od 7:30 hod. do 15:30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=811