Category: Úradná tabuľa

Výsledky hlasovania v referende

Referendum 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1956

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov s platnosťou od 1. 1. 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1938

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Kojšov

 

pdf_iconVyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojšove

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1873

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014 t.j. v piatok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=831

Prerušená distribúcia elektriny

OZNAM

Východoslovenská distribučná, a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

OZNAMUJE

že pre odberné miesta:

CELEJ OBCE KOJŠOV

bude v termíne:

9. – 10. januára 2013 od 7:40 hod. do 15:00 hod

a

20. januára 2013 od 7:30 hod. do 15:30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=811

Load more