Jarné upratovanie

11060049_970316682981391_1584588528274169606_n

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2752

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojšov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2145

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015

Všeobecne záväzné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Kojšov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2143

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1951

Výsledky hlasovania v referende

Referendum 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1956

Load more