Category: Úradná tabuľa

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6272

OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN

Obecný úrad v Kojšove bude počas vianočných sviatkov otvorený nasledovne:

21.12.2018 Piatok 7:30 – 12:00 hod.
24.12.2018 Pondelok Štedrý deň
25.12.2018 Utorok 1. Sviatok vianočný
26.12.2018 Streda 2. Sviatok vianočný
27.12.2018 Štvrtok ZATVORENÉ
28.12.2018 Piatok ZATVORENÉ
31.12.2018 Pondelok 7:30 – 12:00 hod.
01.01.2019 Utorok Nový rok
02.01.2019 Streda ZATVORENÉ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6239

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov na základe uznesenia č. 11/2018 zo dňa 10.12.2018, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 25. januára 2019.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov (59,5kB)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6231

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

7.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
časť DOLINA od s.č.217-238,335,337,338,347,358,399

10.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

11.12.2018 v čase od 7:30-15:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

12.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
časť REKA od s.č.269-283,285-303,305,308,340,341,346,365

13.12.2018 v čase od 7:30-16:00 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

14.12.2018 v čase od 7:30-14:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6222

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvanka_2018_2022_1

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6226

Load more