Category: Úradná tabuľa

OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN

Obecný úrad v Kojšove bude počas vianočných sviatkov otvorený nasledovne:

21.12.2018 Piatok 7:30 – 12:00 hod.
24.12.2018 Pondelok Štedrý deň
25.12.2018 Utorok 1. Sviatok vianočný
26.12.2018 Streda 2. Sviatok vianočný
27.12.2018 Štvrtok ZATVORENÉ
28.12.2018 Piatok ZATVORENÉ
31.12.2018 Pondelok 7:30 – 12:00 hod.
01.01.2019 Utorok Nový rok
02.01.2019 Streda ZATVORENÉ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6239

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov na základe uznesenia č. 11/2018 zo dňa 10.12.2018, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 25. januára 2019.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov (59,5kB)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6231

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

7.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
časť DOLINA od s.č.217-238,335,337,338,347,358,399

10.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

11.12.2018 v čase od 7:30-15:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

12.12.2018 v čase od 7:30-16:30 hod.
časť REKA od s.č.269-283,285-303,305,308,340,341,346,365

13.12.2018 v čase od 7:30-16:00 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

14.12.2018 v čase od 7:30-14:30 hod.
celá obec od s.č.2-368,404,vrátane MŠ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6222

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvanka_2018_2022_1

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6226

Záverečné stanovisko – SKIPARK Kojšovská hoľa

Oznam

o zverejnení záverečného stanoviska navrhovanej činnosti – rekonštrukcia, dobudovanie a prevádzka lyžiarskeho strediska:

SKIPARK Kojšovská hoľa

Obec Kojšov ako dotknutá obec podľa § 37 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o EIA“) informuje verejnosť o zverejnení Záverečného stanoviska č.: 1792/2018-1.7/pl (61398/2018, 61407/2018), vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 12. 11. 2018 pre:

 NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice

navrhovaná činnosť:

SKIPARK Kojšovská hoľa.

 Predmetné záverečné stanovisko bolo doručené na tunajší úrad dňa 26. 11. 2018.

 Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kojšove.  Záverečné stanovisko bude podľa zákona verejnosti sprístupnené v pracovných dňoch počas úradných hodím po dobu 30 dní od zverejnenia, t. j. od 30. 11. 2018 do 31. 12. 2018.

Záverečné stanovisko je tiež elektronicky zverejnené a sprístupnená na webovej stránke obce Kojšov.

Súbor na stiahnutie Záverečné stanovisko SKIPARK Kojšovská hoľa (pdf 873kB)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6214

Load more