Zverejňovanie dokumentov – Faktúry 2016

Číslo faktúryInterné čísloDodávateľPredmet/ÚčelDátum prijatiaDátum úhradySuma vrátane DPH
7105633362323Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ 12/201529.12.201505.01.2016339,00 €
7105633360325Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn OcÚ 12/201529.12.201505.01.2016119,00 €
7105633361324Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ŠvP 12/201529.12.201505.01.2016550,00 €
7511026974321Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Mobilné poplatky21.12.201505.01.201629,29 €
1507157327EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd29.12.201505.01.2016106,80 €
312015131328DV DECENT s.r.o., IČO: 45864896Kancelárske potreby30.12.201505.01.201633,15 €
101150188316TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tovar21.12.201505.01.201647,44 €
0002283208329Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné poplatky30.12.201505.01.201648,80 €
20150104330Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Doprava31.12.201505.01.201645,00 €
10122015319AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999PD - rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov - časť architektúra21.12.201521.01.20162650,00 €
57809452843Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby07.01.201621.01.201620,58 €
07/201615PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc15.01.201621.01.2016192,00 €
7201616Ing. Vaščák Vladimír - Audítor, IČO:17151805Audítorské služby15.01.201621.01.2016550,00 €
30690002071Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky05.01.201621.01.2016431,98 €
042505317Primabanka Slovensko, a.s., IČO: 31575951Poplatok za ročné vedenie účtu21.12.201521.1.201643,40 €
3301506737Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo12.01.201621.01.2016134,62 €
227018581725Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Finančné vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, HALA 38221.01.201622.01.2016- 215,04 €
227010472524Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, ŠvP21.01.201622.01.2016- 63,46 €
74462158928BSlovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2015, ŠvP15.01.201622.01.201693,16 €
74462158939Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2015, MŠ15.01.201622.01.2016433,54 €
744621589110Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2015, OcÚ15.01.201622.01.2016150,20 €
201600027619DAREA, s.r.o., IČO: 35880279Zvuková technika18.01.201618.01.201667,06 €
727346923214Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2016 - MŠ15.01.201626.1.2016336,00 €
71600372320WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Doména kojsov.sk r.201620.01.201626.01.201679,06 €
727346923011Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2016 - OcÚ15.01.201626.01.2016117,00 €
16306152FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový KO 12/201507.01.201626.01.2016606,10 €
229006965617Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Elektrina 12/2015 - Hala 38118.01.201626.01.201617,23 €
22700012494Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222úrok z omeškania11.01.201626.01.20166,33 €
229009318Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Elektrina 12/2015 - VO18.01.201626.01.2016468,74 €
227003404321Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, OcÚ20.01.201626.01.201646,56 €
227004666022Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 1-12/2015 - ČOV20.01.201626.01.2016491,36 €
227000125227Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 1-12/2015, KD, 364, ost.21.01.201526.01.2016844,18 €
227003269126Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 1-12/2015, MŠ21.01.201626.01.201698,66 €
2331/201529Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Ročné hlásenia vôd21.01.201626.01.2016144,00 €
22700466605Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Úrok z omeškania11.01.201626.01.20164,19 €
227000124923Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Fin. vysporiadanie 1-12/2015 , združená fa21.01.201626.01.2016167,08 €
17081/1528FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Hlásenie o odpadoch21.1.201626.01.201614,40 €
1568415326FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Vrecia na KO29.12.201526.01.2016158,40 €
1600833MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar29.01.201629.01.2016240,24 €
1600931MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar29.01.201629.01.201622,00 €
727346923113Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2016 -ŠVP15.01.201602.02.2016544,00 €
510000163340ASlovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2016 - ŠvP15.02.201615.02.2016544,00 €
510000163340BSlovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2016 - ŠvP05.02.201615.02.2016- 544,00 €
781001788439Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2016 - ŠvP05.02.201612.02.201639,00 €
722357263034Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 2/2016 - OcÚ02.02.201612.02.2016117,00 €
722357263235Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2016 - MŠ02.02.201612.02.2016336,00 €
778185994441Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telekomunikačné služby 1/201609.02.201612.02.201621,14 €
301690424137Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky02.02.201612.02.2016686,38 €
227018581745Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia 1,2/2016 - Hala 38210.02.201612.02.201695,00 €
16270126336IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Update MZDY 16.0102.02.201612.02.201654,96 €
000228320830Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270mobilné poplatky27.01.201612.02.201646,88 €
697/1638FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový KO 1/201603.02.201612.02.2016607,49 €
0686/2015232AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka verejného vodovodu 9/201505.10.201512.02.2016120,00 €
16200213747IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Konverzia údajov Mzdy 16.0111.02.201612.02.201616,86 €
227000124943Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia1,2/2016 - združená fa -ostatné10.02.201612.02.2016744,00 €
227003269142Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia 1,2/2016 - MŠ10.02.201612.02.2016343,00 €
227000125244Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia 1,2/2016 - KD10.02.201612.02.2016573,00 €
227010472546Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia 1,2/2016 - ŠVP10.02.201612.02.2016198 €
74530490308ASlovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-12/2015, Hala 38215.01.201618.02.2016165,87 €
741685856352Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-12/2015, Hala 38217.02.201618.02.2016-176,69 €
201600027619DAREA s.r.o., IČO: 35880279Zvuková technika18.01.201618.01.201667,06 €
201600103453VISION Tech, s.r.o.,IČO:46411321V.O.D.S. IČO: 36200301Toner18.2.201619.2.201618,79 €
16003555CC Computer KE, s.r.o. IČO: 36205800Oprava tlačiarne Canon22.2.201622.2.201696,00 €
1601861MAPOX s.r.o., IČO:36600971Náradie29.2.201629.2.2016238,80 €
229006965650Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Energia 1/16 - Hala16.2.201625.2.201617,23 €
010120166AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999Projektová dokumentácia12.1.201618.3.20162000,00 €
20160469Econ JP, s.r.o., Margecany, IČO:36 215 716Spracovanie ŽoNFP -RaM KD4.3.201618.3.2016450,00 €
20160101956LEDAS, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 886 609Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia KD"25.2.201618.3.2016600,00 €
2025862182Environmentálny fond, IČO: 30796491Splátky úrokov 2/201621.3.201622.3.201636,83 €
161087386SLOVGRAM , IČO: 17310598Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 201630.3.201631.3.201638,50 €
229010394072Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767Elektrina 2/2016 ČOV14.3.201631.3.2016592,36 €
760041489188Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Poplatky za telefón - paušál31.3.201631.3.201629,50 €
201602167Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710Dodaný tovar3.3.201631.3.201625,50 €
07962015263AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 361743602.11.201531.3.2016120,00 €
74201679PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právne služby 3/201616.3.201631.3.2016192,00 €
1603387MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar - MOS31.3.201631.3.2016240,95 €
20160101657LEDAS, s.r.o. Bratislava, IČO:35 886 609VO "Zateplenie KD"25.2.201631.3.2016600,00 €
0202201660Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV29.1.201631.3.2016273,73 €
727346911512Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/201615.1.201631.3.201655,00 €
000228320885Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby29.3.201631.3.201673,76 €
16270310775IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108UP DATE - Obce 201614.3.201631.3.2016170,56 €
760234548483Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Poplatky za telefón21.3.201631.3.201633,38 €
43201651PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 2/201616.2.201631.3.2016745,87 €
201680IČO: 31954502Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí ŠTRBAČlenský príspevok na r. 20164.1.201618.3.201649,91 €
278278280270Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby 2/20168.3.201618.3.201620,58 €
216110482258SOZA, IČO: 00178454Licencia na verejné použitie hudobných diel25.2.201618.3.201614,28 €
533836449759Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby29.2.201618.3.201649,66 €
760138204854Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Mobilné služby22.2.201618.3.201628,69 €
727850555962Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 3/20162.3.201618.3.2016336,00 €
727850555863Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 3/2016 ŠvP2.3.201618.3.201639,00 €
227003404371Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767Energia 1/2016 Píla Kojšov8.3.201618.3.201685,34 €
727850555764Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 3/2016 OcÚ2.3.201618.3.2016117,00 €
229006965674Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 2/2016 Hala č. 38114.3.201618.3.201617,23 €
229009381473Východoslovenská energetika a.s.Košice, IČO: 44483767Elektrina 2/2016 VO14.3.201618.3.2016382,21 €
227003404371Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Energia 1/2016 Píla Kojšov8.3.201618.3.201685,34 €
16200312884IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Inštalácia ekonomickej agendy23.3.20161.4.201627,24 €
303201681AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999Projektová dokumentácia "Izba tradícií a osobností obce Kojšov"21.3.20161.4.20162950,00 €
23921665FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad2.3.20161.4.2016605,60 €
0839ú2015291AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 11/20152.12.20151.4.2016120,00 €
730841723093Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 4/20164.4.201614.4.201639,00 €
160160092EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd - pitné vody4.4.201614.4.2016106,80 €
451616103FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Spracovanie hlásení o vzniku odpadu14.4.201614.4.201614,40 €
38471699FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad6.4.201614.4.2016904,95 €
301691121989Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky1.4.201614.4.2016445,98 €
730841722995Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 4/20164.4.201614.4.2016117,00 €
20160691ECON JP, s.r.o. Margecany, IČO: 36 215 716Spracovanie ŽoNFP pre projekt: "Zateplenie KD Kojšov"4.4.201614.4.2016450,00 €
037102Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537Služby BTS /BOZP a PO/14.4.201614.4.201680,00 €
1012016101PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 4/201611.4.201614.4.2016336,90 €
730841723194Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 4/2016 -MŠ4.4.201614.4.2016336,00 €
20160400198LEDAS, s.r.o. Bratislava, IČO: 35 886 609Verejné obstarávanie - "Izba tradícií a osobností obce Kojšov"5.4.201614.4.2016600,00 €
730841710796Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 4/2016 Haly4.4.201614.4.201655,00 €
4783706885100Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby 3/20168.4.201614.4.201621,01 €
20258621110Environmentálny fond, IČO: 30796491Splátky úrokov25.4.201625.4.201638,85 €
33201632AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka verejného vodovodu - 1/20161.2.201625.4.2016120,00 €
0103201666AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzkovanie verejného vodovodu 2/20162.3.201625.4.2016120,00 €
0170/201690AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu - 3/20164.4.201625.4.2016120,00 €
2290093814105Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina15.4.201622.4.2016446,98 €
2290069656104Východoslovenská energetika, a.s. KošiceElektrina - Hala č. 38115.4.201622.4.201617,59 €
2290103940106Východoslovenská energetika, a.s.Košice, IČO: 44483767Elektrina ČOV15.4.201622.4.2016509,72 €
01042016108Mária Bučková, Kojšov č. 316, IČO: 44365616Káble - kamerový systém21.4.201622.4.2016144 €
09152015320AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka verejného vodovodu21.12.201522.4.2016120,00 €
2016000206109Marek Fábry, Ďurkovce 96, IČO: 46763350Kancelársky papier21.4.201621.4.201691,25 €
2016001112Marek Tchur, Kojšov č. 362, IČO: 44760639Odhŕňanie snehu v obci Kojšov29.04.20164.5.2016490,00 €
052016127Pensamento,n.o., IČO: 45736278, DIČ: 2023305328Organizovanie kultúrneho podujatia - Deň matiek 201609.05.201609.05.2016200,00 €
0002283208111Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby27.4.201609.05.201651,93 €
3016915031118Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky03.05.201609.05.20161017,38 €
02582016113AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 4/20162.5.20169.5.2016120,00 €
161001114DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398Tovar2.5.20169.5.2016266,70 €
760337101107Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Mobilné služby19.4.201610.5.201656,58 €
101160060130TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tovar10.5.201613.5.2016233,54 €
7298471046115Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 5/2016 ŠvP2.5.201613.5.201639,00 €
2270185817125Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 3,4,5/2016 - Hala5.5.201613.5.201695,00 €
2270104725126Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 3,4,5/2016 ŠvP5.5.201613.5.2016198,00 €
7298471045116Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 5/2016 OcÚ2.5.201613.5.2016117,00 €
565216120FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad4.5.201613.5.2016607,99 €
2270001252122Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 3,4,5,/2016, KD5.5.201613.5.2016573,00 €
2270001249123Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 2270001249Elektrina 3,4,5/2016 - Kojšov č. 3,334,9009,364,3085.5.201613.5.2016744,00 €
7298471047117Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 5/2016 - MŠ2.5.201613.5.2016336,00 €
2270032691124Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 3,4,5/2016 - MŠ5.5.201613.5.2016343,00 €
4784636167129Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby10.5.201617.5.201623,14 €
1332016131PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 5/201611.5.201617.5.2016192,00 €
2290069656135Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 4/2016 - Hala13.5.201625.5.201617,23 €
2290103940133Východoslovenská energetika, a.s Košice, IČO: 44483767Elektrina 4/2016 - ČOV13.5.201625.5.2016505,18 €
2290093814134Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 4/2016 VO13.5.201625.5.2016389,11 €
932132Mikuláš BendulaIČO:37544110Tovar12.5.201625.5.201687,20 €
00329258119Združenie miest a obcí Hnileckého regiónuZaplatenie členského príspevku4.5.201630.5.2016106,95 €
28-5/2016138Obecný úrad Veľký Folkmar, IČO: 00329738Prevedené práce mot. vozidlom - dovoz kalu19.5.201630.5.201667,00 €
1601001121Adrián Loja, IČO:47063696Stavebné práce4.5.20164.5.2016340,00 €
20258621136Environmentálny fond, IČO: 30796491Splátky úrokov17.5.201620.5.201637,13 €
1160033140Plastika a.s. Nitra, IČO: 00152781Kanalizačné kolená23.5.201623.5.2016125,00 €
111600286148PLASTIKA, a.s. Nitra, IČO: 00152781Kanalizačné a vodovodné rúry2.6.201623.5.20163299,40 €
101160067141TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tovar - rúry, dosky, kotúče23.5.201630.5.2016785,84 €
XCW 3S142MOBELIX SK, s.r.o. , IČO: 35903414Nábytok26.5.201626.5.20161856,70 €
16056146MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné oblečenie31.5.201631.5.201685,00 €
010616167Píla Jaklovce, s.r.o., IČO:47 600 578Rezivo JD/SM13.6.201616.6.2016300,00 €
1672016169PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 6/201616.6.201616.6.2016192,00 €
762416168FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia VKK15.6.201616.6.2016355,00 €
9785564680158Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby9.6.201616.6.201620,95 €
4419004671163Prvá Komunálna Finančná, a.s., Nitra, IČO: 36 557 129Poistné za obdobie 1.7. - 30.9.201613.6.201616.6.201617,71 €
2290069656164Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 1.5.-31.5.2016, Hala13.6.201616.6.201618,14 €
2290103940165Východoslovenská energetika, a.s. KošiceElektrina 1.5.-31.5.201613.6.201616.6.2016498,11 €
2290093814166Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 1.5.-31.5.201613.6.201616.6.2016344,34 €
2016658162Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474Školné za základnú prípravu členov HJ13.6.201616.6.2016390,00 €
0324/2016149AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 5/20162.6.20167.6.2016120,00 €
2283208143Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby27.5.20167.6.201650,27 €
16063156MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovná obuv, pracovný odev7.6.20167.6.2016119,60 €
7604268864137Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Mobilné služby17.5.20167.6.201629,54 €
21700990154NOMILAND, s.r.o., Košice, IČO: 36174319Tovar - MŠ6.6.20167.6.201662,42 €
3016918476145Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky31.5.20167.6.2016786,38 €
702016153FÚRA s.r.o., IČO: 36211451ZKO - 5/20163.6.201614.6.2016607,39 €
1542016155PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc - TPZ6.6.201614.6.2016460,00 €
09272016159Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV10.6.201614.6.2016273,73 €
161002157DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398Tovar8.6.201614.6.201617,10 €
330160252160Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo 0/410.6.201614.6.201633,85 €
7273554060150Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 6/2016 MŠ2.6.201614.6.2016336,00 €
7273554058151Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn OcU 6/20162.6.201614.6.2016117,00 €
7273554059152Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ŠvP 6/20162.6.201614.6.201639,00 €
1601674170FIRE SYSTEM, 023 01 Korňa, IČO:41827449Savicové závity, sací kôš16.6.201616.6.2016506,92 €
61607145175Traiva s.r.o., 702 00 Ostrava, IČO: 25380141Fólie - označenky PO22.6.201622.6.201626,00 €
01605966178PENTA SK, s.r.o., Bratislava, IČO: 35899468Kamera + príslušenstvo23.6.201623.6.2016257,05 €
20160376182Times Networks, s.r.o., Prievidza, IČO: 36849952Káble, kotva30.6.201630.6.2016257,54 €
2016673173Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Martin, IČO:00177474Školné za prípravu členov DHZO22.6.201601.07.201640,00 €
201644176ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Poskytovanie služieb na úseku ŽP a ochrany zdravia23.6.20161.7.201630,00 €
161004180DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398Vápno29.6.20161.7.201641,58 €
773316174FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Plastové nádoby22.6.20161.7.2016136,80 €
201656177ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Poskytovanie služieb na úseku životného prostredia23.6.20161.7.201660,00 €
7605239300171Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telefónne poplatky20.6.201611.7.201628,27 €
0002283208181Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby30.6.201611.7.201653,39 €
7318445385188Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 7/2016 - OcU4.7.201614.7.2016117,00 €
7318445386189Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 7/2016 - ŠvP4.7.201614.7.201639,00 €
7318445266187Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn -7,8,9/2016 - Hala4.7.201614.7.201655,00 €
7318445387190Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 7/2016 - Kojšov č. 1874.7.201614.7.2016336,00 €
7606201434202Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Mesač. telef. poplatky19.7.201622.7.201641,57 €
2290069656197Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6/201614.7.201622.7.201619,93 €
1992016199PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytovanie práv. pomoci 7/201614.7.201622.7.2016192,00 €
2290103940198Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6/201614.7.201622.7.2016464,47 €
1600907195Tatra Commerce, spol. s r.o., Poprad, IČO:36492493Označenie podzemného hydrantu - stĺpik12.7.201622.7.2016373,97 €
20160047205Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Drvené kamenivo 0/16 Sedlice20.7.201622.7.2016186,02 €
201675201ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Spracovávanie evidenčných povinností18.7.201622.7.201630,00 €
2290093814196Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6/2016, VO14.7.201622.7.2016310,18 €
962216200FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK18.7.201622.7.2016379,28 €
962216200FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK18.7.201622.7.2016379,28 €
962216200FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK18.7.201622.7.2016379,28 €
816020206ŽPSV a.s. ČaňaCestné panely atyp. 400x100x1521.7.201621.7.2016312,00 €
012016172Lukáš Mackovjak, Kojšov 348, 055 52 Kojšov, IČO: 50392921Organizovanie športového podujatia - Šport. popoludnie s hasičmi21.6.201619.7.2016260,00 €
012016172Lukáš Mackovjak, Kojšov 348, 055 52 Kojšov, IČO: 50392921Organizovanie športového podujatia - Šport. popoludnie s hasičmi21.6.201619.7.2016260,00 €
012016172Lukáš Mackovjak, Kojšov 348, 055 52 Kojšov, IČO: 50392921Organizovanie športového podujatia - Šport. popoludnie s hasičmi21.6.201619.7.2016260,00 €
160040183Viktória Hámor s.r.o., IČO:31698948Tovar - struny do kosačiek30.6.201619.7.2016100,20 €
160040183Viktória Hámor s.r.o., IČO:31698948Tovar - struny do kosačiek30.6.201619.7.2016100,20 €
330160303184Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo 0/41.7.201619.7.201624,89 €
851016192FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad 6/20166.7.201619.7.2016606,49 €
101160102194TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Vápno vzdušné8.7.201619.7.201635,70 €
03922016191AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 6/20164.7.201619.7.2016120,00 €
3016922608186Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky1.7.201619.7.2016922,38 €
4786497335193Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby6.7.201619.7.201621,71 €
16085213MAPOX s.r.o., IČO:36600971Prac. obuv29.7.201629.7.201643,99 €
16087212MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar29.7.201629.7.201692,52 €
16086211MAPOX s.r.o., IČO:36600971Prac. oblečenie29.7.201629.7.201637,00 €
160592185SFOS.SK s.r.o., Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44887809Držiak + upevňovacia sada na stĺp SFOS1.7.20161.7.201622,72 €
2016003269203VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, IČO: 46411321Toner 2 ks20.7.201620.7.201636.46 €
9807152016209TT HOLDING, a.s., Kubelíkova 1224/42, Praha 3- Žižkov, IČO: 241 71 034Okná, dvere, doprava28.7.201628.7.2016197,20 €
0002283208208Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné poplatky28.7.20168.8.201652,77 €
2270185817232Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6,7,8/2016 Hala8.8.20169.8.201695,00 €
7313484509216Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 8/2016 MŠ1.8.20169.8.2016336,00 €
7313484508217Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 8/20161.8.20169.8.201639,00 €
7313484507215Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 8/2016, OcU1.8.20169.8.2016117,00 €
2270001249230Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 6,7,8/20168.8.20169.8.2016744,00 €
2270001252231Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6,7,8/2016 - Kojšov č. 3088.8.20169.8.2016573,00 €
2270104725236Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 6,7,8/2016 Škola v prírode9.8.20169.8.2016198,00 €
101160118207TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tovar - vápno22.7.20161.8.20161046,84 €
330160372221Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo 0/43.8.20169.8.201632,78 €
2016006210MAS HNILEC , IČO: 42101638členský príspevok na rok 201629.7.20169.8.2016140,00 €
2270032691235Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 6,7,8/2016 MŠ9.8.20169.8.2016343,00 €
5487220Mikuláš BendulaIČO:37544110Oleje2.8.20169.8.201624,00 €
030816233Matúš Bučko - IS TECHNOLOGY, Kojšov č. 316, IČO: 50371151Napájací zdroj, ak. batéria, bezp. zámok, plech. skrinka8.8.20169.8.2016226,31 €
2016117234ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Priebežné spracovávanie evidenčných povinností8.8.20169.8.201630,00 €
2290093814249Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 7/2016 - Kojšov 901015.8.201619.8.2016333,25 €
2572016239Obecný úrad Veľký Folkmarvývoz fekálií10.8.201616.8.201637,00 €
9787425507238Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby 7/201610.8.201616.8.201621,23 €
101160133237TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Materiál - odbočky, rúry, zátky10.8.201618.8.201644,81 €
2290103940248Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 7/201615.8.201618.8.2016468,25 €
2290069656247Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 7/2016, Kojšov č. 38115.8.201618.8.201619,93 €
144334972219Renáta Hrobová STEPS NITRA, Novozámocká 194, Nitra, IČO:40494748Prac. náradie - príklep. vŕtačka, brúska, píla, sekacie kladivo2.8.20162.8.2016352,60 €
3066171629222ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO: 35765038Podlahový vysávač Zelmer3.8.20163.8.201684,90 €
6608000629245Zahrrada24.sk, Železničná 76, Bratislava, IČO: 30415446Plastový okraj trávnika, klinec kotviaci12.8.201610.8.201694,14 €
032016246Ján Tchur, Kojšov č. 367, IČO:47087315Preprava materiálu12.8.201612.8.2016130,00 €
7322016253Euroko, spol. s r.o., Veľké Kapušany, IČO: 36591688EURO -recykling,s.r.o.Vstupenkové náramky - Kojšovská heligónka 201624.8.201624.8.201661,68 €
1615007143257Golias s.r.o., Gočárova 1506, 022 01 Čadca 1, IČO: 46724664Baterky - KD31.8.201631.8.201613,48 €
20160059255Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Doprava KERAX pásmo do 20 km30.08.201622.9.201645,00 €
2290069656275Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 8/2016 - Hala19.9.201622.9.201617,23 €
2270213699270Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Náklady na dopravu16.9.201622.9.201620,00 €
2270213699271Východoslovenská energetika, a.s Košice, IČO: 44483767Poplatok za výmenu merania16.9.201622.9.201629,80 €
20160012272BagreSpiš s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO: 44078447Náhradný diel na pracovný stroj16.9.201623.9.2016830,54 €
1583/2016280Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV22.9.201623.9.2016204,13 €
2612016268PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytovanie právnej pomoci 9/201614.9.201623.9.2016192,00 €
101160154266TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tvárnica murovacia7.9.201623.9.2016148,80 €
2016132278ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Poskytovanie služieb na úseku životného prostredia - 8/201621.9.201623.9.201630,00 €
20161084267Správa mestskej zelene v Košiciach, prísp. organizácia, Košice, IČO: 17078202Rastlinný materiál8.9.201623.9.2016188,35 €
1025916223FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Komunálny odpad 7/20164.8.201623.9.2016608,69 €
1087416240FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - 7/201611.8.201623.9.2016403,14 €
2290103940274Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 8/2016 - Kojšov č. 204519.9.201623.9.2016532,55 €
2290093814276Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 8/2016, Kojšov č. 901019.9.201623.9.2016250,63 €
1219016273FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 8/201619.9.201623.9.2016187,41 €
1153016264FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad 8/20167.9.201623.9.2016989,98 €
106251Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537Služby BTS /BOZP a PO/19.8.201623.9.201680,00 €
123252Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537Vykonanie revízií a tlakových skúšok hydrantov19.8.201623.9.2016144,00 €
133279Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537Služby BTS /BOZP a PO/21.9.201623.9.201680,00 €
6201608135269Ledum Kamara SK s.r.o., IČO:48158836, Zámocká 30, BratislavaToner14.9.201614.9.201623,66 €
201603277KLUB OB JUNIOR, IČO: 35517522Údržba multifunkčného ihriska19.9.201620.9.2016160,00 €
0002283208286Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Telef. poplatky3.10.20164.10.201679,93 €
101160173282TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tvárnica murovacia26.9.20164.10.201662,10 €
616067651287WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Predĺženie registrácie domény3.10.20164.10.201614,75 €
7608135422285Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Poplatky za telefón3.10.20164.10.201616,81 €
1230816284FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Červené vrecia na komunálny odpad29.9.201611.10.2016138,60 €
7313525832290Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 10/2016, Kojšov č. 34.10.201611.10.2016117,00 €
7313525710291Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 10/2016 - Kojšov č. 3824.10.201611.10.201655,00 €
7313525834292Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 20/2016, MŠ4.10.201611.10.2016336,00 €
7789286492295Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby 9/20167.10.201611.10.201623,80 €
7313525833289Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 10/2016, Kojšov č. 2764.10.201611.10.201639,00 €
2270213699298Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 21.7.2016-30.9.2016, Kojšov č. 312.10.201620.10.201682,70 €
2270001252296Východoslovenská energetika, a.s., Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 1.1.2016-30.9.2016, Kojšov č. 30812.10.201620.10.201655,80 €
3016932948283Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky27.9.201620.10.2016561,98 €
2290093814304Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767Elektrina od 1.9.2016 -30.9.2016, Kojšov č. 921017.10.201620.10.2016292,76 €
2016179302ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Spracovávanie evidenčných povinností13.10.201620.10.201630,00 €
2290103940303Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767Elektrina 1.9.-30.9.201617.10.201620.10.2016485,51 €
2290069656305Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767Elektrina 1.9.2016-30.9.2016, Kojšov č. 38117.10.201620.10.201617,23 €
1285616294FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad 9/20165.10.201620.10.2016661,78 €
101160179299TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Cement, tvárnica12.10.201620.10.201626,40 €
162002437306Aureus Services, s.r.o., Malacky, IČO: 45442088Pečiatky17.10.201617.10.201658,88 €
1020160589310Goled s.r.o. Komárno, IČO: 50072595LED reflektor - 4 ks21.10.201621.10.201681,60 €
102016312Lukáš Mackovjak, Kojšov č. 348, IČO:50392921Organizácia kult. podujatia - Úcta k starším 201624.10.201625.10.2016200,00 €
2972016301PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytovanie právnej pomoci 10/201613.10.201625.10.2016192,00 €
7609105227311Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telef. poplatky24.10.201625.10.201617,23 €
101160193307TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Cement, lepidlo, tvárnica...19.10.201625.10.2016176,64 €
05072016218AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 7/20161.8.201625.10.2016120,00 €
16125315MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar26.10.201626.10.201686,00 €
2258314Mikuláš Bendulareťaze Stihl25.10.201625.10.201624,80 €
161006324DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398Tovar2.11.201610.11.201673,71 €
20160076318Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Doprava KERAX pásmo do 20 km31.10.201609.11.201645,00 €
2016190308Danka Takáčová, DM - SERVIS, IČO: 43330282Ročný licenčný poplatok programu Kataster 201620.10.201609.11.201634,00 €
2790221269331Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby 10/201608.11.20169.11.201623,90 €
2270104725332Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222Elektrina 9,10,11/2016, Kojšov č. 2768.11.20169.11.2016198,00 €
2270001249327Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 9,10,11/20167.11.20169.11.2016744,00 €
2016106326SLOVEL LEVOČA, s.r.o., Levoča, IČO: 46916792Vodomery 10 ks4.11.20164.11.2016338,64 €
161978319PRO GRUP, s.r.o., Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves, IČO: 36610607Prekreslenie erbu, grafika, samolepka+laminácia31.10.20167.11.201672,00 €
7323481216322Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 11/2016, Kojšov č. 2762.11.20167.11.201639,00 €
7323481217320Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 11/20162.11.20167.11.2016336,00 €
7323481215321Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 11/2016 Kojšov č. 32.11.20167.11.2016117,00 €
2270185817328Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767Elektrina 9,10,11/2016, Kojšov č. 3827.11.20168.11.201695,00 €
0002283208317Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné poplatky28.10.20168.11.201663,93 €
2290135029338Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO:44483767Elektrina 10/2016Kojšov č. 30823.11.2016253,36 €
2290103940336Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 10/2016, Kojšov č. 204518.11.201623.11.2016633,36 €
3332016334PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytovanie právnej pomoci 11/201614.11.201623.11.2016192,00 €
330160558333Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo0911201623.11.2016119,82 €
2290069656337Východoslovenská energetika a.s. Košice, Ičo: 44483767Elektrina 10/201618.11.201623.11.201617,23 €
2270032691297Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO:44483767Elektrina 1.-9./2016 vrátenie preplatku12.10.201623.11.2016116,29 €
3016936855313Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky25.10.201623.11.2016680,38 €
20160080339Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Doprava KERAX pásmo do 20 km21.11.201623.11.201690,00 €
16126316MAPOX s.r.o., IČO:36600971Tovar26.10.201623.11.2016190,31 €
051116329Matúš Bučko-IS Technology, Kojšov,IČO: 00329258Vykonané práce a dodané služby - 7,8,9,10/20167.11.201623.11.2016221,00 €
2290093814335Východoslovenská energetika, a.s Košice, IČO:44483767Elektrina 10/2016, Kojšov 901016.11.201623.11.2016346,74 €
1469116325FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad 10/20164.11.201623.11.2016664,27 €
06412016288AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 9/20163.10.201623.11.2016120,00 €
05722016258AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 8/20162.9.201623.11.2016120,00 €
0002283208340Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Telefónne poplatky28.11.201612.12.201648,44 €
07302016323AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 10/20162.11.201612.12.2016120,00 €
20160085341Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Doprava KERAX pásmo do 20 km30.11.201612.12.2016135,00 €
7313562095347Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/20165.12.201616.12.201639,00 €
7313562094346Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2016, Kojšov č. 35.12.201620.12.2016117,00 €
7313562096348Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2016, Kojšov 1875.12.201620.12.2016336,00 €
3016941620342Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky1.12.201620.12.2016672,18 €
08012016344AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/20162.12.201620.12.2016120,00 €
330160625358Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo 32/6314.12.201620.12.2016349,25 €
3682016353PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytovanie právnej pomoci 12/201612.12.201620.12.2016192,00 €
15999/16345FÚRA s.r.o., IČO: 36211451ZKO - 12/20165.12.201620.12.2016661,68 €
0791154739351Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby7.12.201620.12.201624,36 €
330160597343Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo 4/81.12.201620.12.2016250,19 €
17472016366Primabanka Slovensko, a.s., IČO: 31575951Poplatok za ročné vedenie účtu27.12.201620.12.201646,86 €
16640/16360FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK16.12.201621.12.2016294,12 €
2290093814355Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina 11/201614.12.201621.12.2016358,43 €
2290069656356Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767Elektrina - 11/2016, Kojšov č. 38114.12.201621.12.201619,02 €
21982016352Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV12.12.201621.12.2016204,13 €
2290135029354Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 11/2016, Kojšov č. 30814.12.201621.12.2016228,66 €
7611029358361Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telefónne poplatky20.12.201621.12.201629,97 €
2290103940357Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 11/2016, Kojšov 204514.12.201621.12.2016579,90 €
1161008349CART PRINT, s.r.o. Nitra, IČO:34131159Tlačivá6.12.20166.12.201621,67 €
160104083350CB elektro s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1, IČO: 36584622Svietidlá LED6.12.20166.12.2016137,60 €
9100226813359OKAY Slovakia, spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35825979Chladnička - MŠ15.12.201615.12.2016210,00 €
071216368Matúš Bučko -IS Technology, Kojšov č. 316Programovanie, implementácia systému, práca na optickom vedení kamer. systému28.12.201628.12.2016930,00 €
0012025587369Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671Ohňostroj28.12.201628.12.2016161,98 €
09193363Róbert Krakovský Róbert Trust oprava elektrospotrebičov, Poprad,IČO:32876998Oprava bojlera bytovka21.12.201621.12.201618,00 €
0011030709370Metro Cash & Carry SR, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671Ohňostroj28.12.201628.12.2016177,37 €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3275