Folklórna skupina Kojšovan

             Folklórna skupina Kojšovan vznikla z iniciatívy niekoľkých nadšencov folklóru v roku 1958. Kolorit našej rázovitej dediny dopĺňali tradície a zvyky, ktorým nechýbala pekná pieseň pri tvrdej práci, ako aj mnoho ľudových prejavov pri rôznych spoločenských príležitostiach počas roka.

             Repertoár našej FS je rozsiahly a prezentujeme ho podľa konkrétneho podujatia a požiadaviek organizátorov. Sú to najmä:

  1.  Vianočné zvyky (piesne, koledy, vinšovačky
  2. Jarné zvyky (veľkonočné, jánske piesne, májenie ľanu, kosenie sena a i. )
  3. Turíčne zvyky (vodenie Ulijany, vynášanie „smertky“ – moreny)
  4. Iné zvyky (pytačky, kojšovská svadba, kosenie, priadky a i. )

            FS dosiahla počas svojho dlhoročného vystupovania na domácej, regionálnej aj zahraničnej pôde pozoruhodné úspechy. Bola častým hosťom folklórnych prehliadok, kultúrno-spoločenských podujatí, regionálneho i celoslovenského charakteru, súťaží piesní a tancov ako sú Spišské folklórne slávnosti, folklórne festivaly v Košiciach, vo Svidníku, Východnej, v Telgárte a v českej Strážnici.

            Je nositeľom množstva ocenení, diplomov a uznaní a slovenskej verejnosti je známa aj cez masmédiá niekoľkými filmami v STV a nahrávkami v Slovenskom rozhlase. Napríklad už v roku 1974 bola natočená nahrávka „Kojšovská svadba“ v Bratislave, v roku 1987 natočila košická televízia film „Ulijana“, v roku 1998 bol natočený v Kojšove film v rámci programu „Cesty za folklórom“ a v máji tohto roku nahralo košické rádio Regina v rámci relácie Klenotnica ľudovej hudby hodinovú nahrávku, ktorá mala u verejnosti pozitívny ohlas.

            Najvýraznejší úspech dosiahla FS na Medzinárodnom folklórnom festivale v roku 1987 v Strážnici, kde sme vystúpili s programom „Kojšovská svadba“ a boli sme ocenení ako laureáti FF Strážnica. Odmenou za tento úspech bola účasť našej FS na Medzinárodnom folklórnom festivale Smotra Folklóra v Zahrebe v bývalej Juhoslávii.

            Na tomto mieste treba pripomenúť, že naša FS čerpá výhradne z klenotnice našej obce. Jej vystúpenia sú umocnené nielen hudobno-slovným či tanečným prejavom, ale aj prezentáciou našich prekrásnych krojov, výšiviek a ornamentov, ktoré často ohromujú.

            Unikátny chorovod starý niekoľko storočí je klenotom nášho kojšovského folklóru, vždy obdivovaný aj napodobňovaný, no bezchybne ho dokážu zaspievať azda len Kojšovčanky. Zvláštnosťou nášho dialektu, výnimočne estetickými prvkami krojov, ľubozvučnými piesňami sú tieto atribúty predmetom obdivu znalcov folklóru aj poslucháčov auditórií.

            Bude nám slúžiť ku cti, že vám môžeme kúsok tejto krásy dať do vienka spomienok v čase nášho folklórneho sviatku.

Pri tejto príležitosti vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým bývalým aj súčasným členom folklórneho súboru, ktorí aktívnym prístupom prispeli k jeho úspešnému účinkovaniu.

Vedúci folklórneho súboru PhDr. Andrej Petrov


Pri príležitosti osláv 50-teho výročia
založenia folklórneho súboru KOJŠOVAN
vydala agentúra JES Košice,
Bulharská 5, 040 01 Košice.   
Tel.: 055 / 729 01 44     www.jes.sk

Text a foto: PhDr. Andej Petrov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=4169