Category: Akcie

Zverejnenie VZN

Obec Kojšov v zmysle § 6 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022,

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Kojšov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 zo dňa 16.04.2008,

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kojšov, uznesením č. 310, dňa 14.10.2022.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7974

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2022 t.j. v piatok o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7968

Fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6654

Kojšovská heligónka

kojšovská heligónka 2019

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6539

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6403

Fašiangová zabíjačka

6. KOJŠOVSKÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6360

Divadelné Jaklovce odštartujú novú divadelnú tradíciu

Obec Jaklovce sa môže pochváliť najstaršie fungujúcim ochotníckym divadelným súborom v v okrese Gelnica, ktorého začiatky siahajú do roku 1921 a sú natrvalo spojené s menom učiteľa ľudovej školy Dezidera Bramušku. Pre divadelnú činnosť sa mu darí získať 23 mladých nadšencov, s ktorými nacvičuje hneď dve hry: Hrob lásky od Ferka Urbánka a veselohernú jednoaktovku Vykopaná žena od Miloslava Friča.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6120

60 rokov FS Kojšovan

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=4298

Kojšovská heligónka 2018

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=4292

Fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=4030

Load more