Category: Akcie

Výstup na Kojšovskú hoľu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9015

Ples obce Margecany

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9005

Fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8982

Detský karneval

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8912

Benefičný koncert pre Michala

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8909

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8739

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 21. 8. 2023

Dátum zvesenia: 6. 9. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8729

Envirostratégia okresu Gelnica do roku 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument – návrh

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8692

KOJŠOVSKÁ 25-KA

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8677

3. Furmanské preteky pod Kojšovskou hoľou

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8671

Load more