Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojšov na roky 2016-2020

Dokument je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako
aj v zmysle novely tohto zákona č. 309/2014 Z. z.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojšov 2016-2022

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7624