Zverejňovanie dokumentov 2022

Číslo faktúryInterné čísloDodávateľPredmet/ÚčelDátum prijatiaDátum úhradySuma vrátane DPH 
Číslo zmluvyZmluvná protistranaZmluvná protistranaZmluvná protistranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
Int 1/2022Anna Andrašková, rod. Lešková, 055 52 Kojšov 189, SR - kupujúcaĽudmila Hudáková, rod. Demeterová, 055 52 Kojšov 246, SR - oprávnená z vecného bremenaPeter Hudák, rod. Hudák, 055 52 Kojšov 246, SR - oprávnený z vecného bremenaKÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN1. Prevod: Podľa geometrického plánu úradne overeného Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom dňa 4. 10. 2021 pod č. 171/2021: diel 8 o výmere 101 m2, diel 9 o výmere 24 m2, diel 10 o výmere 13 m2, diel 11 o výmere 42 m2. 2. Vecné bremeno: inžinierske siete na pozemku. 3. Vecné bremeno: prechod cez pozemok.11.01.2022-Vecné bremená bezodplatne. Prevod: 540 €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7231