2024 – Voľby do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Umiestňovanie volebných plagátov

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=9030