Rozpočet obce

Návrh rozpočtu na rok 2024 – príjmy; Schválené: Uznesenia

Návrh rozpočtu na rok 2024 – výdavky; Schválené: Uznesenia

Rozpočtové opatrenie 1/2023; Vzaté na vedomie: Uznesenie

Návrh rozpočtu na rok 2023 – príjmy; Schválené: Uznesenia

Návrh rozpočtu na rok 2023 – výdavky; Schválené: Uznesenia

Rozpočtové opatrenie č. 02/2022

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 – príjmy Schválené: Uznesením

Návrh rozpočtu na rok 2022 – výdavky Schválené: Uznesením

Plnenie rozpočtu obce za r. 2021 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za r. 2021 – výdavky

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 – príjmy Schválené: Uznesením

Návrh rozpočtu na rok 2021 – výdavky Schválené: Uznesením

Plnenie rozpočtu obce za r. 2020 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za r. 2020 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 03/2020

Rozpočtové opatrenie č. 02/2020

Rozpočtové opatrenie č. 01/2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 – príjmy Schválené: Uznesením

Návrh rozpočtu na rok 2020 – výdavky Schválené: Uznesením

Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 – príjmy, výdavky

Rozpočtové opatrenie  č. 2/2019

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 – príjmy Schválené: Uznesením

Návrh rozpočtu na rok 2019 – výdavky Schválené: Uznesením

Plnenie rozpočtu obce za r. 2018 – príjmy

Plnenie rozpočtu obce za r. 2018 – výdavky

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 – príjmy Schválené: Uznesením

Návrh rozpočtu na rok 2018 – výdavky Schválené: Uznesením

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=4101