Cenník kuka nádoba a poplatky za umiestnenie drobného stavebného odpadu

Kuka nádoba na odpad plastová, objem 120 l                             cena: 28 €

popis: Nádoba na domový komunálny odpad v čiernej farbe je vyrobená z plastu, ktorý je odolný UV žiareniu a chemikáliám, čo zaručuje dlhú životnosť smetnej nádoby.

  • smetná nádoba je vybavené dvoma pojazdnými kolieskami umožňujúcimi ľahkú manipuláciu
  • nádoba je vyrobená z vysoko odolného HDPE plastu, ktorý zaručuje dlhú životnosť
  • plast je odolný voči UV žiareniu, chemickým látkam a nekoroduje
  • poklop smetnej nádoby je ľahko obslužný vďaka veľmi nízkej hmotnosti
  • hladké plochy zabraňujú uchytávaniu nečistôt
  • farebné odlíšenie na zber separovaného odpadu
  • produkt zodpovedá norme EN 840

Vrece označené logom zberovej spoločnosti, objem 120 l            poplatok: 1,70 €/vrece

Občan, ktorému nepostačuje zberná nádoba na komunálny odpad, má možnosť zaobstarať si na obecnom úrade plastové vrece o objeme 120l, ktoré je označené logom spoločnosti, ktorá v obci vykonáva zber komunálneho odpadu. Zberová spoločnosť vrece naplnené komunálnym odpadom odoberie z odberného miesta.

Obec za vrece dorubí občanovi poplatok za komunálny odpad vo výške 1,70 €/vrece.

Poplatok za umiestnenie Drobného stavebného odpadu             poplatok: 0,05 €/kg

Občan zaplatí poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti, poverenému zamestnancovi obce, a to za skutočné množstvo drobného stavebného odpadu, ktoré sa zistí odvážením alebo odhadom.

Občan odovzdá drobný stavebný odpad zamestnancovi obce na mieste určenom obcou.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3622