Category: Komunálne voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom obvode:  601

Zo všetkých zapísaných voličov využilo právo voliť :  301

Účasť vo voľbách v percentách:  50,00%

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu kandidátov na poslancov:  290  t. j. 96,35%

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce: 240 t. j. 79,73%

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva obce Kojšov boli zvolení títo kandidáti podľa počtu získaných hlasov

[table "15" not found /]

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva obce Kojšov

[table "17" not found /]

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na funkciu starostu obce Kojšov

[table "16" not found /]

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1886