Obecná legislatíva

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kojšov

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kojšov zo dňa 23. 11. 2023

Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Kojšov zo dňa 23. 11. 2023

Štatút obce Kojšov

Štatút obce Kojšov zo dňa 23. 11. 2023

Prílohy k Štatútu obce Kojšov zo dňa 23. 11. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=8828