Zberný dvor obce Kojšov

Prevádzkový poriadok

Prevádzková doba

Zberný dvor sa prevádzkuje pre príjem surovín od občanov v zmysle prevádzkového poriadku a to každú

SOBOTU v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=6786