Zverejňovanie dokumentov – Zmluvy 2016

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
114/088U01/Č/2007-2Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO:30796491Dohoda č. 114/08U01/Č/2007-2Záväzok úverového dlžníka08.01.2016798,00
02022016Primabanka Slovensko, a.s., Hodžova 11, žilina, IČO: 31575951Zmluva o bežnom účteÚčet samosprávy02.02.2016
114/08U01/Č/Z/2007-HEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491Zmluva o zriadení záložného právaZriadenie záložného práva22.02.2016113 000,00 €
Dodatok č. 01Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynuZmena druhutarify, zmena fixnej mesačnej sadzby22.03.2016
65/001/16Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951Zmluva o termínovanom úvereTermínovaný úver23.3.201625.3.202650 000,00 EUR €
65/001/16Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina 010 11, IČO: 31 575 951Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 65/001/16Vydanie a vyplnenie blankozmenky č. 65/001/1623.3.2016
SZN2016005E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44714203Zmluva č. SZN2016005Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov6.5.2016
E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44714203Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov4.5.2016
1610873Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598SlovgramVerejný prenos prostredníctvom rozhlasu31.3.2016
Pravoslávna cirkevná obec, Kurská 24, 040 22 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceDotácia z rozpočtu obce5.5.20161000,00 €
ARTCOMP,s.r.o., Partizánska 105/35, Margecany, IČO: 31721281ZMLUVA O DIELO - PR obce KojšovVykonanie diela "Program rozvoja obce Kojšov 2016-2022"15.2.201631.8.20161 500,00 €
Dodatok č. 1BD Plus s. r. o., Maurerova11, 053 42 Krompachy, IČO: 45 633 681Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej KZ zo dňa 10.11.2015Úprava vzájomných vzťahov s uskutočnením stavby "Nadstavba 7BJ Kojšov"30.6.2016340 965,90 €
JOKO timber s.r.o., 055 52 Kojšov 27, IČO: 45 273 413Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov a pozemkov - Píla15.7.201631.7.20182 140,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, n.o., Jaklovce 241Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zabezpečenie kult. programu...27.6.2016200,00 €
4419004673KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurace Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Poistná zmluvaŽivelné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu10.8.2016618,10 €
Karčma pod Hoľu, zast. Slavomír KalafusZmluva o užívaní sociálneho zariadeniaUdržiavanie sociálneho zariadenia25.8.2016
Slavomír Kalafus, Kojšov č. 129, 055 52 KojšovDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.6.2011Nájom nebytových priestorov25.8.201630.6.2021100,00 eur - mesačne €
Matúš Bučko, 055 52 Kojšov 316, IČO: 50 371 151Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológiíTechnologické, informačné a internetové služby25.8.20168,00 EUR/1 hod. €
Telovýchovná jednota Futbalový klub Kojšov, 055 52 Kojšov, zast. Štefan ČervenýZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce25.8.20164 500,00 €
Združenie ULIJANA z Kojšova, 055 52 Kojšov 348, zast. Mgr. Lukáš MackovjakZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu obce25.8.20162 300,00 €
Mária Ščurková, Kojšov č. 128, 055 52 KojšovDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.6.2011Nájom nebytových priestorov25.8.201630.6.2021700,00 €
113/2016-VZNKošický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Kojšovská heligónka - 18. ročník"Poskytnutie dotácie na financovanie realizácie projektu "Kojšovská heligónka - 18. ročník"30.9.20161500,00 €
ZLP-2016-0442-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/, IČO:45 736 359, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráciSlužby aplikačných modulov IS DCOM10.10.2016
800/258/2016Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO:31749542Zmluva o úverePoskytnutie úveru 4.11.2016221 620,00 €
Štefan Ševčík, Športová 28, 056 01 GelnicaZmluva o dieloČíselný nerezový zápis, Nerezové kotviace prvky22.6.20161 204,00 €
0111-PRB/2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,IČO:30416094Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov7.11.2016119 330,00 €
0112-PRB/2016Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,IČO:30416094Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiPoskytnutie finančných prostriedkov 7.11.201616 900,00 €
090117-1Diervilla, spol. s.r.o.Orgovánová 11080 01 PrešovIČO: 36506001DIČ: 2022018812ZMLUVA O DIELO č.090117-1Spracovanie dokumentu "Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov - zmena, Zámer pre zisťovacie konanie"22.11.20161 500 € €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3279