Symboly obce

          Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 

erb

      V červenom štíte pod striebornou zlatovlasou, zlatokrídlou hlavou anjelika a striebornou štvorlupeňovou ružou strieborného brvna prekríženého striebornou šesťzubou pílou, po bokoch dve rovnaké ružičky na zelených listných stopkách.

/ V zmysle heraldickej konvencie je možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú zo žltou, pričom sú však tieto farby vždy popisované ako strieborná a zlatá. /

 

pecat

 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOJŠOV. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

   vlajka

 

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/10), bielej (1/10), žltej (1/10), červenej (4/10), žltej (1/10), bielej (1/10), zelenej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=11