Chránené územia

Prírodná pamiatkaČierna Jaskyňa k.ú. Kojšov, dl.8m
Prírodná pamiatkaChyža k.ú. Kojšov, jaskyňa dlhá 4m
Prírodná pamiatkaJaskyňa medzi stenami1 k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaJaskyňa medzi stenami2 k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaJaskyňa medzi stenami3 k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaJaskyňa medzi stenami4 k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaJaskyňa pod cestou (Kukučka) k.ú. Kojšov, dl.5m
Prírodná pamiatkaJaskyňa pri Chyži k.ú. Kojšov, dl.12m
Prírodná pamiatkaJaskyňa pri polianke k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaJaskyňa v Červenej skale I. k.ú. Kojšov, dl.11m
Prírodná pamiatkaJaskyňa v Červenej skale II. k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaKolónia I.k.ú. Kojšov, jaskyňa dlhá 18m
Prírodná pamiatkaKolónia II.k.ú. Kojšov, jaskyňa dlhá 25m
Prírodná pamiatkaLukáčová priepasť (Kamenné mlieko)k.ú. Kojšov, 33m hlboká korózno-rútivá priepasť v nadm. výške 725m
Prírodná pamiatkaPartizánska jaskyňa k.ú. Kojšov, dl.6m
Prírodná pamiatkaPriepasť pod bukom k.ú. Kojšov, hl. cca 10m
Prírodná pamiatkaPriepasť v Turnisku k.ú. Kojšov
Prírodná pamiatkaTonisová jaskyňa I. k.ú. Kojšov, dl.8m
Prírodná pamiatkaTonisová jaskyňa II. k.ú. Kojšov, dl.13m
Prírodná pamiatkaTunel (Chrám) k.ú. Kojšov, dl.20m
Prírodná pamiatkaLipy v obci Kojšov 5ks lipy malolistnatej na parcele č.521 v k.ú. Kojšov Vyhlásené v roku 1997

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=14