Faktúry 2017

Číslo faktúryInterné čísloDodávateľPredmet/ÚčelDátum prijatiaDátum úhradySuma vrátane DPH
101160233364TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Pena pištoľová na polystyrén22.12.201603.01.20175,70 €
1606911362EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd - pitné vody21.12.20163.1.2017653,28 €
76100679772Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telefónne poplatky2.1.20172.1.201724,59 €
000228320810Orangetelef. poplatky13.1.201713.1.201745,66 €
6013615908Slovenská pošta a.s. , IČO: 36631124Predplatné - Predškolská výchova12.1.201713.1.201710,80 €
20162413ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Spracovávanie evidenčných povinností 10-12/20162.1.201713.1.201790,00 €
170054MAPOX s.r.o., IČO:36600971TOVAR4.1.201713.1.2017206,12 €
99147000286Mesto Gelnica, IČO:00329061Náklady spojené s použitím vozidla - čistenie odpadového potrubia pod cestou9.1.201713.1.201791,10 €
27921018377Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telefónne poplatky9.1.201713.1.201723,58 €
3016945519365Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky22.12.201613.1.2017623,38 €
22700124934Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina - finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 3,334, 364, 308....20.1.201723.1.2017582,62 preplatok €
227010472535Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina- finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 27620.1.201723.1.2017145,78 preplatok €
227018581733Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina - finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 38220.1.201723.1.201778,91 preplatok €
745308247027Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č. 38219.1.201725.1.2017178,82 preplatok €
744524220330Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č.319.1.201725.1.201719,24 preplatok €
744524220429Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn, Kojšov 276, 1-12/201619.1.201725.1.2017532,43 preplatok €
744524220531Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č. 18719.1.201725.1.20171120,80 preplatok €
731858112223Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 18719.01.201723.1.2017342,00 €
229013502911Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 12/201616.1.201723.1.2017294,92 €
229006965614Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 12/201616.1.201723.1.201717,77 €
745115730128Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2016 - Kojšov č. 30819.1.201723.1.201756,22 €
731858112122Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 27619.1.201723.1.201748,00 €
731858112025Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn - 1/2017, Kojšov č. 319.1.201723.1.2017161,00 €
229009381413Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 12/2016, Kojšov č. 901016.1.201723.1.2017412,55 €
731858102026Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1-3/2017, Kojšov č 38219.1.201723.1.201711,00 €
731858115524Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 30819.1.201723.1.201715,00 €
229010394012Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 12/2016, Kojšov č. 204516.1.201723.1.2017691,27 €
71700418918WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Hosting MAXIMUM - 1.2.2017-31.1.201817.1.201723.1.201779,06 €
341199740921Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telefónne poplatky19.1.201723.1.201744,48 €
087220161AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzkovanie verejného vodovodu 12/20162.1.201723.1.2017120,00 €
2453201632Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd20.1.201723.1.2017144,00 €
17471165FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Zmesový komunálny odpad 12/20165.1.201715.1.2017662,78 €
201700220ArtComp, s.r.o., Margecany, IČO: 31 721 281Vypracovanie programového dokumentu "PHSR obce Kojšov na roky 2016-2022"18.1.201723.1.20171500,00 €
10201715PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Poskytnutie právnej pomoci 1/201716.1.201723.1.2017192,00 €
062016371Ján Tchur, Kojšov č. 367, IČO: 47087315Výkopové práce súvisiace s výstavbou dažďovej kanalizácie - 17.11.2016-24.11.201628.12.201611.1.20171102,00 €
2017001316FLORIAN, s.r.o., Martin, IČO: 36427969Čistiace nástavce na hadicu16.1.201716.1.201798,82 €
201724858317online-dily.cz s.r.o., Plzeň, IČO: 29116023Brzdová rúrka, hadica brzdová, brzdový valček17.1.201717.1.201718,27 €
2170026719ATRIA SK, s.r.o. Žilina, IČO: 45473480čerpadlo18.1.201718.1.201739,88 €
170030736Jaroslav Dudek DS AUTO, Námestovo, IČO: 41728858Sada kĺbov hnacieho hriadeľa20.1.201720.1.2017154,45 €
170048842JUMAKL s.r.o. Košice, IČO: 44869509Nabíjačka CTEK M20030.1.201730.01.2017159,00 €
17270125339IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108programové vybavenie mzdy r.201726.01.201708.02.201754,96 €
17270125339IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108programové vybavenie mzdy r.201726.01.201708.02.201754,96 €
17270125339IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108programové vybavenie mzdy r.201726.01.201708.02.201754,96 €
1201713141DV DECENT s.r.o., IČO: 45864896kancelárske potreby MS30.01.201730.01.201727,10 €
228320840Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky27.01.201701.02.2017
2017010137Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001spracovanie monitorovacej správy-projekt Regenerácia centra obce Kojšov23.01.201701.02.2017250,00 €
301790459443Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky31.01.201701.02.2017421,98 €
31054Mikuláš BendulaIČO:37544110olej mazací07.02.201708.02.201716,00 €
0035/201744AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360mesačný paušál za prev.verejného vodovodu-1/201702.02.201708.02.2017120,00 €
2219Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537služby BTS /BOZP a PO/13.01.201708.02.201780,00 €
17200201653IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108inštalácia mzdovej agendy06.02.201708.02.201710,38 €
684/1745FÚRA s.r.o., IČO: 36211451zmesový komunálny odpad - za 1/201706.02.201708.02.2017661,49 €
2017/01057Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710elektr.tovar08.02.201708.02.2017312,20 €
079305543458Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za 1/201708.02.201708.02.201727,38 €
227000124952Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1,2/201706.02.201708.02.2017843,00 €
17156Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537vykonanie revízii Has.prístrojov a tlak.skúšky08.02.201708.02.201751,60 €
727372526851Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 2/2017-Ocú06.02.201708.02.2017161,00 €
727372530148Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 2/2017-Potraviny 30806.02.201708.02.201715,00 €
227010472546Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1,2/2017Svp06.02.201708.02.2017289,00 €
227018581747Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1,2/2017-haly06.02.201708.02.2017114,00 €
727372526950Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 2/2017-SVP06.02.201708.02.201748,00 €
727372527049Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 2/2017-MS06.02.201708.02.2017342,00 €
217110426667SOZA, IČO: 00178454autorská odmena za licen.na verej.použ.hudobných diel16.02.201721.02.201714,28 €
55/201760PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc za 2/201713.02.201721.02.2017192,00 €
36062Mikuláš BendulaIČO:37544110reťaze,pilníky-MOS prac.pomôcky14.02.201721.02.201758,38 €
229006965666Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za1/2017 - Haly15.02.201721.02.201732,14 €
33017003861Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162hrubé kamenivo,vápenec13.02.201721.02.2017127,32 €
229010394065Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1/2017- COV15.02.201721.02.2017708,67 €
229013502963Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1/2017 - KD15.02.201721.02.2017461,56 €
229009381464Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1/2017 - verej.osvetlenie15.02.201721.02.2017354,66 €
2017000259Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743prepravné práce09.02.201721.02.201745,00 €
539058610573Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky27.02.201702.03.201736,28 €
301790861076Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky01.03.201702.03.2017466,98 €
0100/201772AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádz.verejného vodovodu za 2/201727.02.201702.03.2017144,00 €
17270224674IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108program.vybavenie agendy na rok 201727.02.201702.03.2017170,56 €
86/201788PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc za 3/201713.03.201713.03.2017192,00 €
170102386EL spol. s.r.o., IČO:31652859analýza pitnej vody,vzorkovacie a tech.práce09.03.201713.03.2017107,22 €
727376575277Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 3/2017 -Ocú02.03.201713.03.2017161,00 €
079401953484Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za 2/201708.03.201713.03.201723,58 €
727376578580Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 3/2017 - Potraviny 30802.03.201713.03.201715,00 €
2017/004183Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648mäsové výrobky - Kojšovská zabíjačka07.03.201713.03.2017373,25 €
1980/1781FÚRA s.r.o., IČO: 36211451zmesový komunálny odpad za 2/201706.03.201713.03.2017661,49 €
727376575378Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 3/2017 -SVP02.03.201713.03.201748,00 €
0315/201782Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030technologický servis COV06.03.201713.03.2017204,13 €
727376575479Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 3/2017 - MS02.03.201713.03.2017342,00 €
2017020369Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001Regulácia a úprava potoka-zámer pre zisťovacie konanie21.02.201722.03.20171 500,00 €
229009381497Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 2/2017 - verejné osvetlenie20.03.201724.03.2017357,06 €
229010394096Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 2/2017 - COV20.03.201724.03.2017722,63 €
229006965698Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 2/2017 - Haly20.03.201724.03.201721,25 €
229013502995Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 2/2017 - KD20.03.201724.03.2017471,42 €
229010394090Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1/2017 - opravná faktúra17.03.201724.03.201790,77 €
229009381491Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767elektrina za 1/2017 - opravná faktúra17.03.201724.03.201760,34 €
341393347294Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky20.03.201730.03.201724,29 €
6/2017105Ing.Marek Kollár-stav.inž., ICO:46957103projektové práce-Zberný dvor28.03.201730.03.2017990,00 €
23170471103DASS,s.r.o. ICO: 31588417farba na strechu28.03.201730.03.2017969,84 €
20161337Disig,a.s., ICO:35975946kvalifikovaná elektronická pečať21.02.201722.02.2017103,20 €
341296875668Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.služby20.02.201722.02.20175,09 €
229006965692Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767dobropis - opr.fa za 1/2017 - elektrina Haly17.03.201724.03.2017-14,17 €
229013502993Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767dobropis - opr.fa za 1/2017 elektrina KD17.03.201724.03.2017-55,86 €
20170265855SOFT-TECH,s.r.o., ICO: 45917272toner08.02.201708.02.201735,70 €
2017001371Autoservis FURMAN, s.r.o.,ICO:36792748servisné práce osob.automobil21.02.201721.02.2017245,00 €
17000475CAVALO - T, s.r.o., ICO:44869533kokardy - furmamnské preteky27.02.201727.02.201758,00 €
2017014485TIMES NETWORKS,s.r.o., ICO:36849952optický kábel - kamer.systém08.03.201708.03.2017119,78 €
170007087TNL Slovakia,s.r.o., ICO: 00329258kancelárske potreby10.03.201710.03.2017174,60 €
0299201789Outland, s.r.o., ICO: 43945571ochran.prac.pomôcky16.03.201716.03.201784,70 €
2/2017121Ján Leško, 05552 Kojšov 217stavebné práce- fasáda Ocú12.04.201707.04.2017300,00 €
01/2017120Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce -fasáda Ocú10.04.201712.04.2017770,00 €
01/2017120Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce -fasáda Ocú10.04.201712.04.2017770,00 €
2290103940119Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767úrok z omeškania10.04.201718.04.2017-3.36 €
2290103940119Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767úrok z omeškania10.04.201718.04.2017-3.36 €
17080009154Adrián Loja, IČO:47063696plastové okná - Mš16.05.201716.05.20175414,60 €
2270001249155Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia obdobie 3-5/201716.05.201716.05.2017362,00 €
2017013160ArtComp,s.r.o.Partizánska 35,05501 Margecanyvypracovanie žiadosti-nakladania s odpadom v obci Kojšov18.05.201729.05.20171035,00 €
3017912082104Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky28.03.201705.04.2017656,88 €
172003138101IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108konverzia údajov, inštalácia- ekon.agenda27.03.201705.04.201717,58 €
170536899SLOVGRAM , IČO: 17310598odmeny za verej.prenos prostred.techn.zariadenia22.03.201705.04.201738,50 €
0002283208102Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky za obdobie 3-4/201727.03.201705.04.201739,33 €
330170094100Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162kamenivo - fasáda Ocú24.03.201705.04.201735,78 €
171001109DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398vápno - fasáda Ocú03.04.201705.04.201729,70 €
17038110MAPOX s.r.o., IČO:36600971všeobecný materiál03.04.201705.04.2017254,29 €
7303675039116Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za obdobie4-6/2017 -Hala05.04.201711.04.201711,00 €
326217111FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz KO za 3/201705.04.201711.04.2017988,63 €
7794989447118Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za 3/201706.04.201711.04.201724,36 €
4487117Mikuláš BendulaIČO:37544110olej mazací, dopravné05.04.201711.04.201728,20 €
7303675136114Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 4/2017 -SvP05.04.201711.04.201748,00 €
7303675135115Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 4/2017 -Ocú05.04.201711.04.2017161,00 €
7303675168112Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 4/2017 potraviny 30805.04.201711.04.201715,00 €
7303675137113Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 4/2017 -Mš05.04.201711.04.2017342,00 €
2290103940127Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 3/2017 - čov19.04.201721.04.2017689,58 €
2290093814125Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 3/2017 -VO19.04.201721.04.2017348,37 €
2290135029126Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 3/2017 - KD19.04.201721.04.2017248,11 €
3414908655128Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za 3-4/201720.04.201721.04.201724,29 €
2290069656124Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za3/2017 -HALA19.04.201721.04.201721,79 €
121/2017122PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc za 4/201712.04.201727.04.2017192,00 €
201759123ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226služby odpadového hospodárstva19.04.201727.04.201790,00 €
7/2017106Ing.Marek Kollár, Nová 557/17, 05561 Jaklovceprojektové práce-stojiská na umiest.zberných nádob28.03.201727.04.2017710,00 €
039129Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537služby BOZP,PO21.04.201727.04.201780,00 €
17/0725133CBS,s.r.o. 974 01 Kznceľová 54fotopráce27.04.201702.05.201790,00 €
17/0235145CBS,s.r.o. 97401 Kynceľová 54fotopráce - fakt.k predf.DF 13305.05.201702.05.201790,00 €
7288772881143Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 5/2017 - Ocú03.05.201709.05.2017161,00 €
7288772883141Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za-5/2017-Mš03.05.201709.05.2017342,00 €
7288772882140Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn - za 5/2017 - SvP03.05.201709.05.201748,00 €
7288772914142Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn za 5/2017-Potraviny 30803.05.201709.05.201715,00 €
20170015132Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743prepravné práce+ostat.práce - Ihrisko27.04.201709.05.2017135,00 €
0252/2017136AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádz.verej.vodovodu za 4/201702.05.201709.05.2017144,00 €
02/2017147Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce -fasáda Ocú09.05.201709.05.20171300,00 €
3017916431134Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky27.04.201709.05.20171329,38 €
0002283208135Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky27.04.201709.05.201782.41 €
4528/17138FÚRA s.r.o., IČO: 36211451kuka nádoby02.05.201709.05.2017136,80 €
171002137DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398stavebný materiál-fasáda Ocú02.05.201709.05.201712,15 €
4544/17139FÚRA s.r.o., IČO: 36211451likvidácia KO z vriec02.05.201709.05.2017158,40 €
2270185817153Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 3-5/2017 Hala15.05.201715.05.201737,00 €
2270104725152Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 3-5/201715.05.201715.05.201735,00 €
0167/2017108AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádz.verej.vodovodu za 3/201703.04.201715.05.2017144,00 €
2171818146HASMA,s.r.o.Hornádska 1,05342 Krompachyrozvodná skriňa - Ocú05.05.201715.05.2017222,24 €
5073/17150FÚRA s.r.o., IČO: 36211451zmesový komunálný odpad za 4/201709.05.201715.05.2017663,58 €
6795965038148Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za 4/201709.05.201715.05.201724,36 €
2290103940157Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 4/2017 - COV17.05.201722.05.2017631,47 €
2290093814156Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 4/2017 -VO17.05.201722.05.2017272,58 €
3415881684162Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky za obdobie 4-5/201719.05.201722.05.201730,02 €
2017/027151Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710elektromateriál - Ocú11.05.201722.05.201725,43 €
2290135029158Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 4/2017 -KD17.05.201722.05.2017198,65 €
23170717149DASS,s.r.o. Robotnícka 1E/7030, 03601 Martinfarba na strechu - Ocú09.05.201722.05.201733,84 €
2290069656159Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia za 4/2017 - HALA17.05.201722.05.201723,22 €
155/2017161PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc za 5/201718.05.201722.05.2017192,00 €
0760/2017164Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030technologický servis COV22.05.201729.05.2017204,13 €
101170080163TRIPA s.r.o., IČO: 45402752prenájom kladiva22.05.201729.05.201710,00 €
1701008168Adrián Loja, IČO:47063696montážne práce -Mš29.05.201729.05.2017153,00 €
080517165Matúš Bučko - IS Technology, IČO:50371151komponenty - internet+TV22.05.201731.05.2017642,57 €
OF40172760144DIGICOM,s.r.o.Predmestská 81,01002 Zilinatoner Canon03.05.201703.05.201749,78 €
2172022166HASMA,s.r.o. Hornádska 1, 05342 Krompachyrozvod.skriňa - internet22.05.201715.05.2017298,80 €
1702791167SUPERDISKONT,s.r.o.Dobronická 986/35, Ičo 27222357záhradné náradie25.05.201725.05.2017137,50 €
1701004107Adrián Loja, IČO:47063696náter strechy - Ocú30 03 201731.05.2017450,00 €
1900392804171VSDa.s.Košice,Ičo:36599361TRIPA s.r.o., IČO: 45402752pripojenie OM - Kojšov 38202.06.201702.06.2017500,00 €
171003170DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398sieť vertex01.06.201715.06.201731,50 €
03182017176AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádz.verejného vodovodu 5/201702.06.201716.06.2017144,00 €
641417177FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz KO za 5/201705.06.201715.06.2017660,29 €
100617189Matúš Bučko - IS Technology, IČO:50371151správa a údržba webu,informačný a kamer.systém12.06.201715.06.2017902,00 €
6796942407181Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky - 5/201707.06.201715.06.201723,58 €
17068190MAPOX s.r.o., IČO:36600971želez. a vodovod.materiál09.06.201715.06.2017340,25 €
1122170491182MASLEN s.r.o., IČO:36619370stav.materiál prístrešok Ocú07.06.201715.06.2017184,93 €
170291179SIMA plus, s.r.o. Ičo:47426136staveb.materiám - fasáda Ocú06.06.201720.06.20174 922,12 €
2290135029186Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia KD-5/201712.06.201721.06.2017246,04 €
2290093814185Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia VO -5/201712.06.201721.06.2017229,31 €
2290069656188Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia HALA - 5/201712.06.201721.06.201739,43 €
2290103940187Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia COV - 5/201712.06.201721.06.2017551,55 €
706517192FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz odpadu VKK16.06.201707.07.2017347,19 €
2270185817202Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767náklady na dopravu30.06.201707.07.201720,00 €
2270185817203Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767montáž prevádzkovej plomby30.06.201707.07.20178,10 €
2290093814221Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia VO - 6/201717.07.201724.07.2017190,56 €
2290135029222Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia KD,Mš -6/201717.07.201724.07.2017231,50 €
2290103940223Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia COV - 6/201717.07.201724.07.2017417,32 €
2290069656224Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia HALA - 6/201717.07.201724.07.2017166,79 €
923417233FÚRA s.r.o., IČO: 36211451kuka nádoby 120 l27.07.201728.07.2017136,80 €
101170123229TRIPA s.r.o., IČO: 45402752stav.materál - Mš -rekonštrukcia20.07.201728.07.2017619,19 €
23171301225DASS,s.r.o.Ičo:31588417farba -strecha Ocú17.07.201728.07.201733,84 €
913217228FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz odpadu z VKK19.07.201728.07.2017380,58 €
03872017209AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzkovanie verej.vodovodu -6/201703.07.201728.07.2017144,00 €
11072017226AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999sprac.projekt.dokumentácie-rekonštr.hasičskej zbrojnice17.07.201728.07.20171 300,00 €
3417824663227Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky19.07.201728.07.201724,54 €
170290178SIMA plus, s.r.o. Ičo:47426136stav.materiál Mš06.06.201706.06.2017260.80 €
170292180SIMA plus,s,r,o, Ičo:47426136staveb.materiál -Ocú strecha06.06.201706.06.2017810,58 €
0002283208169Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky29.05.201709.06.201760,95 €
7318679893175Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn -6/2017 Ocú02.06.201715.06.2017161,00 €
7318679894174Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 6/2017 - SVP02.06.201715.06.201748,00 €
7318679895173Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 6/2017-Mš02.06.201715.06.2017342,00 €
7318679925172Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn - 6/2017 Potraviny02.06.201715.06.201715,00 €
032017194Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce -Ocú16.06.201721.06.20171 900,00 €
3416850016195Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky19.06.201706.07.201724,36 €
1703300211EL spol. s.r.o., IČO:31652859analýza vôd03.07.201707.07.2017653,70 €
7218978548204Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn -HALY 38203.07.201707.07.201711,00 €
7218978677208Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn -7/2017, Potraviny03.07.201707.07.201715,00 €
7218978645206Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 7/2017 - SVP03.07.201707.07.201748,00 €
7218978646207Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 7/2017 - Mš03.07.201707.07.2017342,00 €
2017006210MAS HNILEC , IČO: 42101638členský príspevok r.201703.07.201707.07.2017143,00 €
7218978644205Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 7/2017-Ocú03.07.201707.07.2017161,00 €
0002283208213Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky06.07.201714.07.201764,21 €
270055201DOR-SPORT,s.r.o. Ičo:60774151futbalová lajnovačka26.06.201717.07.2017240,80 €
1031702465218Brantner Nova,s.r.o. Ičo:31659641odvoz a zneškodnenie NO11.07.201717.07.2017106,67 €
1882017191PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 6/201714.06.201717.07.2017192,00 €
330170316216Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162kamenivo park Ocú10.07.201717.07.201786,36 €
775317214FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz KO 6/201706.07.201717.07.2017660,69 €
2192017220PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 7/201712.07.201717.07.2017192,00 €
201780219ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226odpadové hospodárstvo 4-6/201712.07.201717.07.201790,00 €
5797924157217Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky 6/201710.07.201717.07.201723,58 €
20170005240Michal Timko, Ičo:50781545vrtné práce na obecných komunikáciach03.08.201707.08.2017941,10 €
0002283208232Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky27.07.201707.08.201757,61 €
2017092241CBR, s.r.o.Ičo: 45562776údržba a oprava ciest - pokládka asfaltu03.08.201707.08.20171 228,77 €
2270185817246Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 6-8/2017 Hala 38109.08.201711.08.201776,00 €
2270104725247Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 6-8/2017 SVP09.08.201711.08.2017162,00 €
6798909321244Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky 7/201709.08.201711.08.201723,58 €
2270001249245Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 6-8/201709.08.201711.08.2017728,00 €
12072017243AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999projekt.dokumentácia-priestory pre pohostinstvo08.08.201721.08.2017700,00 €
087234Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537služby BTS - PO27.07.201724.08.201780,00 €
05032017235AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádz.verejného vodovodu 7/201731.07.201724.08.2017144,00 €
3418791476263Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky18.08.201724.08.201725,03 €
101170155265TRIPA s.r.o., IČO: 45402752stavebný materiál -Mš30.08.201711.09.20171 362,04 €
7318740880268Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 9/2017 - Ocú04.09.201711.09.2017161,00 €
0002283208264Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky30.08.201711.09.201733,40 €
16562017278Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030technologický servis COV07.09.201711.09.2017204,13 €
7318740912271Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 9/2017 -Potraviny04.09.201711.9.201715,00 €
330170428277Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162kamenivo -rekonštrukcia Mš07.09.201711.09.2017135,43 €
2799894941274Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky 8/201706.09.201711.09.201723,65 €
7318740881269Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 9/2017 - SVP04.09.201711.09.201748,00 €
7318740882270Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 9/2017 -Mš04.09.201711.09.2017342,00 €
150917275Matúš Bučko - IS Technology, IČO:50371151satelit, internet a prislušenstvo06.09.201711.09.2017949,60 €
2017022282ArtComp,s.r.o. Ičo:31721281vypracovanie žiadosti-Prezídium HaZZ 201713.09.201725.09.2017450,00 €
101170171273TRIPA s.r.o., IČO: 45402752stavebný materiál - rekonštrukcia Mš06.09.201725.09.2017949,84 €
170477280CBS, s.r.o. Ičo:36754749fotenie obce -jar/leto11.09.201725.09.2017124,80 €
2290093814288Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 8/2017- VO18.09.201725.09.2017236,35 €
170536291SIMA plus,s.r.o. Ičo:47426136polystyren-rekonštrukcia Mš20.09.201725.09.2017835,20 €
2290069656285Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 8/2017- Hala 38118.09.201725.09.2017102,36 €
2290103940287Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 8/2017 -COV18.09.201725.09.2017425,21 €
2017014283Ing.Jaroslav Lipták, Ičo:31305971dopravno-inžiniersky posudok miestnych komunikácií13.09.201725.09.2017150,00 €
60170063296Tribiano,s.r.o. Ičo:46571019kuriérske služby25.09.201725.09.201713,99 €
2892017281PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 9/201713.09.201725.09.2017192,00 €
170535290SIMA plus,s.r.o. Ičo:47426136stav.materiál - Ocú20.09.201725.09.2017120,78 €
2290135029286Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 8/2017 - KD18.09.201725.09.2017124,92 €
7313780957301Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Ocú 10/201702.10.201702.10.2017161,00 €
0002283208299Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky- Ocú, Mš27.09.201702.10.201762,57 €
7313780959305Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 10/2017 -Mš02.10.201702.10.2017342,00 €
7313780958302Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 10/2017 - SVP02.10.201702.10.201748,00 €
3419754004297Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky25.09.201702.10.201724,43 €
7313780989304Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 10/2017- č.30802.10.201702.10.201715,00 €
7313780873303Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 10/2017 č.38202.10.201702.10.201711,00 €
2290135029320Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9/2017- KD,Mš13.10.201720.10.2017233,40 €
2290093814318Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9/2017-č.901013.10.201720.10.2017264,66 €
2290069656317Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9/2017-č.38213.10.201720.10.2017175,01 €
2290103940319Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9/2017-Cov13.10.201720.10.2017366,25 €
2017170316ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226služby odpad.hospod.-7,8,9,/201711.10.201723.10.201790,00 €
101170183293TRIPA s.r.o., IČO: 45402752stav.materiál-rekonštr.Mš20.09.201723.10.201788,76 €
101170209325TRIPA s.r.o., IČO: 45402752staveb.materiál -rekonštr.Mš18.10.201723.10.2017176,89 €
326/2017321PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 10/201713.10.201723.10.2017192,00 €
17107294MAPOX s.r.o., IČO:36600971všeobec.materiál21.09.201723.10.2017349,19 €
101170204309TRIPA s.r.o., IČO: 45402752staveb.materiál -rekonštr.Mš05.10.201723.10.2017154,03 €
20170903323LEDAS,s.r.o.Bratislava, Ičo:35886609zabezpeč.VO k projektu-Rozšírenie systému naklad.s odpadom v obci16.10.201723.10.20171 020,00 €
1704954306EL spol. s.r.o., IČO:31652859analýza pitnej vody02.10.201723.10.2017107,22 €
11108/17272FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz a likvidácia KO -8/201706.09.201723.10.2017988,04 €
5102193920326Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky18.10.201723.10.201724,90 €
2270185817341Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9,10,11/2017 č.38108.11.201710.11.201776,00 €
1102795559342Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky 10/201709.11.201714.11.201723,58 €
0002283208331Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky- Ocú,Mš30.10.201714.11.201766,67 €
7313801149333Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn - Mš 11/201702.11.201714.11.2017342,00 €
2290135029348Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia - KD,Mš - 10/201715.11.201721.11.2017306,46 €
2270185817355Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia č.381 - 1-11/201720.11.201721.11.201715,10 €
2290093814346Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia VO -10/201715.11.201721.11.2017305,90 €
2290103940347Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia COV -10/201715.11.201721.11.2017377,63 €
13701/17328FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz a likvidácia KO z VKK20.10.201721.11.2017384,92 €
366/2017349PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 11/201715.11.201721.11.2017485,16 €
17/117/2017350Ing.Matej Styk,Lipová 6,Košice, DIC:5504097313vyprac.znaleckého posudku16.11.201721.11.2017106,00 €
03/2017311Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce Ocú - strecha06.10.201721.11.2017770,00 €
06/2017345Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590stavebné práce Mš - rekonštrukcia09.11.201721.11.20171 500,00 €
09/117/2017351Ing.Matej Styk, Lipová 6,Košice, DIč: 5504097313spracovanie znaleckého posudku16.11.201721.11.2017213,00 €
1-17045330Špitz Rastislav, Geodet, IČO: 34605045vyhotovenie geometrického plánu24.10.201721.11.2017277,00 €
4104068793353Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky20.11.201721.11.201749,16 €
7318799973361Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn SVP - 12/201704.12.201707.12.201748,00 €
7318799972362Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Ocú - 12/201704.12.201707.12.2017161,00 €
7318800004360Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn č.308 - 12/201704.12.201707.12.201715,00 €
1706078358EL spol. s.r.o., IČO:31652859analýza pitnej vody29.11.201707.12.2017107,22 €
7318799974359Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Mš-12/201704.12.201707.12.2017342,00 €
6105987455384Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky19.12.201720.12.201750,56 €
7401253515376Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn SVP - 1-11/201715.12.201720.12.201770,46 €
2290135029381Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia KD,Mš- 11/201718.12.201720.12.2017287,77 €
2290103940382Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767enegia COV-11/201718.12.201720.12.2017424,51 €
2017011388Marek Tchur,05552 Kojšov 362, IČO: 44760639odhrňanie snehu20.12.201720.12.2017910,00 €
14368/17339FÚRA s.r.o., IČO: 36211451odvoz KO - 10/201706.11.201720.12.2017660,89 €
221217389Matúš Bučko - IS Technology, IČO:50371151služby informačných technologii20.12.201720.12.2017493,47 €
2290093814380Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia VO - 11/201718.12.201720.12.2017328,08 €
9789/17242FÚRA s.r.o., IČO: 36211451zmesový komun.odpad - 7/201703.08.201707.08.2017662,58 €
7318720133239Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn č.308 - 8/201702.08.201707.08.201715,00 €
3017928469231Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky26.07.201707.08.2017551,98 €
7318720103238Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Mš - 8/201702.08.201707.08.2017342,00 €
7318720101236Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Ocú - 8/201702.08.201707.08.2017161,00 €
7318720102237Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn SVP - 8/201702.08.201707.08.201748,00 €
1900617754250VSD,a.s. Mlynská 31, Košice, Ičo:36599361pripojenie OM Kojšov č.38010.08.201710.08.2017240,50 €
172033262PYROKOMPLEX,s.r.o.Námestovo, Ičo:36421901odb.príprava preventivár PO obce18.08.201721.08.2017144,00 €
257/2017253PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc - 8/201714.08.201721.08.2017192,00 €
20170048261Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743prepravné práce18.08.201721.08.201745,00 €
2290103940254Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia COV - 7/201714.08.201721.08.2017459,41 €
2290093814255Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia VO - 7/201714.08.201721.08.2017196,00 €
2290069656256Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia č.381 - 7/201714.08.201721.08.2018104,87 €
2290135029257Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia Mš,KD - 7/201714.08.201721.08.2017142,54 €
1701011259Adrián Loja, IČO:47063696montážne práce Mš15.08.201721.08.2017293,80 €
3017934128276Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000stravné lístky07.09.201704.10.2017441,98 €
3100932240313Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky - 9/201709.10.201718.10.201723,58 €
172009022289IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108programové práce-mzdová agenda NP18.09.201718.10.201710,38 €
617069685307WebHouse, s.r.o. IČO:36743852predlženie registrácie dom.Kojšov03.10.201718.10.201714,28 €
7416997204322Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn 1-10/2017, č.382 dobropis13.10.201725.10.2017-12,22 €
1701014329Adrián Loja, IČO:47063696natieračské práce23.10.201702.11.2017600,00 €
2270104725343Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia SVP- 9,10,11/201709.11.201710.11.2017162,00 €
2270001249344Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767energia 9,10,11/2017-Ocú,PO,SAD,KD09.11.201710.11.2017728,00 €
7313801179332Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn č.308 - 11/201702.11.201710.11.201715,00 €
7313801148334Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn SVP - 11/201702.11.201710.11.201748,00 €
7313801147335Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn Ocú - 11/201702.11.201710.11.2017161,00 €
00952017337GELKAM, s.r.o.Slovenská 13,Gelnica, Ičo:36601055obnova vojnového hrobu02.11.201720.11.2017316,12 €
0576/2017266AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka verejného vodovodu za 8/201730.08.201707.12.2017144,00 €
2390/2017363Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030trchnolog.servis COV04.12.201707.12.2017204,13 €
0002283208356Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270telef.poplatky29.11.201707.12.201761,41 €
12438/17310FÚRA s.r.o., IČO: 36211451zmesový komunálny odpad 9/201705.10.201707.12.2017661,39 €
330170628357Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162hrubé kamenivo posyp ciest29.11.201707.12.2017137,26 €
1-17049354Špitz Rastislav, Geodet, IČO: 34605045vypracovanie geometrického plánu20.11.201707.12.2017227,00 €
3104680811365Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469telef.poplatky 11/201706.12.201707.12.201723,58 €
1900681134383VSD,a.s.Mlynská 31, Košice, Ičo:36599361pripojenie OM č.18714.12.201713.12.201762,50 €
7401253514378Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256dobropis - zemný plyn 1-11/201715.12.201727.12.2017- 849,22 €
7417916313390Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256dobropis - zemný plyn -č.30820.12.201727.12.2017- 52,79 €
7401253516377Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256dobropis - zemný plyn Mš 1-11/201715.12.201727.12.2017- 1 515,90 €
21806140338NOMILAND,s.r.o. IČO:36174319predeľovacia stena - Mš03.11.201729.12.2017179,00 €
20170125394JOKO timber,s.r.o.Kojšov, Ičo:45273413prepravné práce20.12.201729.12.2017172,80 €
0662/2017308AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka verejného vodovodu 9/201704.10.201729.12.2017144,00 €
1651/2017279Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030výmena prevzdušňovacích elementov07.09.201729.12.20173 210,00 €
0752/2017336AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka verejného vodovodu 10/201702.11.201729.12.2017144,00 €
0819/2017364AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka verejného vodovodu 11/201704.12.201729.12.2017144,00 €
170408399184DUNAJNET,s.r.o.Bratislava, Ičo:47608544plastové hroty proti vtákom09.06.201709.06.201744,60 €
170408398183DUNAJNET,s.r.o.Bratislava, Ičo:47608544plastové hroty proti vtákom09.06.201709.06.201744,60 €
05122017193Euroko,s.r.o. Veľké Kapušany, Ičo:36591688identifikačné náramky16.06.201716.06.201732,28 €
1916131929196ONIO,s.r.o.Ostopovice-Brno,Ičo:27712885AKU šrubovák20.06.201720.06.2017118,80 €
2017129409197SportObchod,s.r.o.Brno, Ičo:26904241futbalové lopty20.06.201720.06.2017195,19 €
17/108/5/01382199Mountfield,s.r.o.Košice, Ičo:36377147kosačka-traktor21.06.201721.06.20173 380,00 €
20170875198MUNDIAL,s.r.o.Košice, Ičo:50064240futbalové lopty21.06.201721.06.2017270,00 €
10631/2017200PROagility,s.r.o.Zemianske Kostoľany, Ičo:46347372športové náradie23.06.201723.06.2017209,40 €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3736