2023 – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľba poštou

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Umiestňovanie volebných plagátov

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=8582