2023 – Referendum

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Oznámenie – žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr do 02.12.2022.

Vzor žiadosti: Žiadosť o voľbu poštou

Vymenovanie zapisovateľa

Oznámenie – delegovanie člena a náhradníka

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania

Referendum 2023 – výsledky

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=8040