Kontakt

qr

Adresa

Obecný úrad Kojšov
Kojšov 3
055 52  Kojšov

Kontaktné údaje                                      Fakturačné údaje

Telefón:       053/48 832 16                                                          IČO:                00329258                                                          DIČ:                2021259394

E-mail:        podatelna@kojsov.sk                                            Číslo účtu:  Prima banka Slovensko a.s.   IBAN: SK19 5600 0000 0004 2505 5007
ekonom@kojsov.sk
starostka@kojsov.sk

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=448