Zverejňovanie dokumentov 2020

Zverejňovanie faktúr 2020

Číslo faktúryInterné čísloDodávateľPredmet/ÚčelDátum prijatiaDátum úhradySuma vrátane DPH
32203900173Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky, poštovné, poistné a balné02.01.202003.02.2020598,48 €
00022832082Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OCU+MŠ02.01.202008.01.202079,07 €
227010472524Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 1-12/201920.01.202023.01.202044,05 €
843174609919Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256RZ: Plyn KC 308, 1-12/201917.01.202028.01.20205,48 €
846101387820Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256RZ: Zemný plyn 1-12/2019, MŠ, OCU, ŠVP17.01.202028.01.20201120,91 €
72000387817WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Doména kojsov.sk16.01.202020.01.202079,06 €
201907181AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Správa vodovodu 12/1902.01.202020.01.2020144,00 €
3301905247Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo posyp cies10.01.202020.01.2020379,20 €
16243/198FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz odpadu 19/1213.01.202020.01.2020738,54 €
16743/1918FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia odpadu z VKK16.01.202020.10.2020198,23 €
864874608515Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2020 MŠ, OcU, ŠVP15.01.202020.01.2020221,00 €
82495208615Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby10.01.202020.01.202023,58 €
07/202021PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 1/202020.01.202020.01.2020300,00 €
864874612216Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308 - 1/2015.01.202020.01.20204,00 €
2020010125Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001Spracovanie monitorovacej správy RCO20.01.202020.01.2020250,00 €
2758/20196Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Ročné hlásenie kvality odpadových vôd10.01.202020.01.2020144,00 €
227021779222Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767RZ: Energia BY 364, 7BJ, 1-12/202020.01.202022.01.202095,32 €
229020797512Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KC 308 - 12/1915.01.202022.01.202031,52 €
229009381414Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 12/1915.01.202022.01.2020301,38 €
229013502913Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD, MŠ15.01.202022.01.2020226,16 €
229010394011Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 12/1915.01.202022.01.2020554,82 €
322039016127Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky poštovné, balné, poistné23.01.202027.01.2020702,88 €
2000126MAPOX s.r.o., IČO:36600971Materiál22.01.202027.01.2020144,40 €
227000124939Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia združená 1-2/2020, OcU, PO,VODOVOD,GARÁŽ, IHRISKO06.02.202012.02.2020559,00 €
227021779240Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia BY 364, 7BJ: 1-2/202017.02.202012.02.2020163,00 €
227010472538Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 1-2/202006.02.202012.02.2020239,00 €
227000124923Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia IHRISKO 1-12/201920.01.202003.02.2020149,03 €
3101/202032Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Tovar: KFZ 202004.02.202006.02.2020514,06 €
868749567233Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2020: Ocu, MŠ, ŠVP04.02.202006.02.2020221,00 €
868749570834Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC ,, 2/202004.02.202006.02.20204,00 €
10120001831TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Doska OSB, 4ks, podium Garaž03.02.202006.02.202075,60 €
20270131130IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Programové vybavenie MZDY 202030.01.202006.02.202054,96 €
154/2028FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Vrecia na KO + zneškodnenie odpadu27.01.202006.02.202099,00 €
20192309ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 10-12/1913.01.202006.02.202090,00 €
20196910ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby na zneškodnenie nebezpečných odpadov14.01.202006.02.2020110,28 €
2020009636AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 1/202005.02.202006.02.2020144,00 €
220110321535SOZA, IČO: 00178454Licencia na verejné použitie hudobných diel 202005.02.202006.02.202014,28 €
825172857937Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby06.02.202006.02.202023,58 €
09528406448Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128náradie MOS19.02.202012.02.2020652,97 €
000228320829Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ27.01.202014.02.202075,07 €
229010394044Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 1/2013.02.202020.02.2020644,39 €
229013502943Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD+MŠ 1/2013.02.202020.02.2020273,92 €
229009381442Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 1/2013.02.202020.02.2020317,66 €
229020797545Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 1/2013.02.202020.02.202034,58 €
2202100314Aureus Services, s.r.o., Duklianskych hrdinov381/3, 901 01 MA, IČO: 45442088, DIČ: 2022993698Pečiatka dátumová + doprava08.01.202008.01.202035,52 €
10120005166TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál KD11.03.202013.03.20207678,45 €
402050207102RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 PB, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál, železo, KD Kojšov17.04.202003.04.20203307,48 €
PF 40205025597RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 PB, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál / železo, KD15.04.202015.04.2020270,84 €
10120009596TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál KD15.04.202021.04.20194592,33 €
20270228752IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Update program, vybavenie obec 202020.02.202021.02.2020172,56 €
01/202051Mgr. Lukáš Mackovjak, 055 52 Kojšov č. 348, IČO: 50392921, DIČ: 1045394614Účinkovanie, FS FURČANE, KFZ 202019.02.202021.02.2020100,00 €
52030369247Slovenská legálna merológia, n. o. , Hviezdoslavova 31, 974 01 BB, IČO: 0037954521, DIČ: 2021921880Vydanie certifikátov o overení s výsledkami meraní19.02.202021.02.2020646,80 €
1013/2041FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia KO 1/2010.02.202021.02.20201100,67 €
49/202046PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 2/2014.02.202021.02.2020300,00 €
869721098554Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,,03.03.202013.03.20204,00 €
869721095055Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ + OcU + ŠVP 3/202003.03.202013.03.2020221,00 €
229010394069Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 2/202012.03.202013.03.2020562,96 €
229009381470Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 2/ 2020, VO12.03.202013.03.2020267,00 €
825397993365Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby09.03.202013.03.202023,58 €
229020797567Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KC 308 - 2/2012.03.202013.03.202034,58 €
229013502968Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia MŠ + KD - 2/202012.03.202013.03.2020339,00 €
202000253Art Comp, s.r.o.Partizánska 35,055 01 Margecany, IČO:31721281, DIČ:2021145885Vypracovanie žiadosti pre dotáciu pre MRK24.02.202013.03.2020450,00 €
700102313475Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, , IČ DPH: SK2020321864Stravné lísky, OcU + MOS, poštovné a balné18.03.202020.03.2020921,00 €
81/202073PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 3/202013.03.202023.03.2020300,00 €
156000866376Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 BA, IČO: 42272360, DIČ: 2023821206Tlačivá - REGOB19.03.202023.03.202038,72 €
0419/202072Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Prevádzka ČOV12.03.202023.03.2020193,18 €
2636/2071FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK12.03.202023.03.2020169,63 €
2167/2064FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 2/202009.03.202023.03.2020738,82 €
2020016759AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 2/202004.03.202023.03.2020144,00 €
2/202084Jana Regensbogenová, 05571 Žakarovce, IČO: 51895706Ochranné bavlnené rúška - 200 ks01.04.202001.04.2020600,00 €
200496679SLOVGRAM , IČO: 17310598Odmeny umelcom - prevádzka verejného rozhlasu 202030.03.202001.04.202038,40 €
000228320880Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ30.03.202001.04.2020132,61 €
864884325785Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ + OcU ŠVP 4/2002.04.202014.04.2020221,00 €
864884329286Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,, 4/2002.04.202014.04.20204,00 €
2020/02192Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710Elektroinštalačný materiál, zapojenie kamery - priemyselný park14.04.202014.04.202039,60 €
825624705389Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby08.04.202020.04.202023,58 €
229010394095Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 3/2015.04.202020.04.2020617,81 €
2290135029101Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767El. energia KD +MŠ 3/202017.04.202020.04.2020154,00 €
2290093814100Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 3/2017.04.202020.04.2020249,10 €
229020797599Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 3/2017.04.202020.04.202035,16 €
2000153591EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd08.04.202021.04.2020221,64 €
3347/2093FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 3/202014.04.202021.04.2020765,00 €
111/202094PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 4/2014.04.202021.04.2020300,00 €
20205188ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 1-3/202006.04.202021.04.202090,00 €
21058383661Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128Demolačné kladivo14.02.202014.02.2020153,86 €
21620022560TEMPUS- TRANS, s. r. o. , Železiarenska 49, 04015 KE, IČO: 31712380, DIČ: 2020488481Servisná prehliadka automobil DHZO27.02.202027.02.2020140,82 €
2001763MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovná obuv, oblečenie, §54 Jenčuš28.02.202028.02.202064,20 €
2001262MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné pomôcky, obuv, odev § 54 Petrov28.02.202028.02.202074,59 €
200743558Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BA, IČO: 11782889, DIČ: 1020183142Publikácia: Zákon o priestupkoch - komentár, + poštovné03.03.202003.03.202051,06 €
20113874Grand - MS. s. r. o. , Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza, IČO: 36321796, DIČ: 2021619919Grand - MS.s.r.o.Toner 2 ks + poštovné13.03.202013.03.202026,06 €
202000777Jaroslav Mlynárik - oprava lôpt, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 52247112, DIČ: 1124999480Oprava športových potrieb20.03.202020.03.202015,00 €
20120498881CDRmarket, Papírnická 4, 326 00 Plzeň, Česká Republika, IČO: 73390453, IČ DPH: CZ8101172079Toner + doprava30.03.202030.03.202027,54 €
2020051278MIPEMI s. r. o. ,Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 47576537, DIČ: 2023989429Pracovné náradie MOS24.03.202024.03.2020156,00 €
2270104725112Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 3-5 /2012.05.202013.05.2020239,00 €
2270217792111Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 3-5 /20 Bytové domy 187, 36412.05.202013.05.2020163,00 €
4785/20108FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia a odvoz KO 4/2011.05.202013.05.2020762,12 €
2270001249107Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 3-5/ 2020 OcÚ, PO, Vodovod, Garáž, Šatne11.05.202013.05.2020559,00 €
8258518139106Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby07.05.202013.05.202023,58 €
8697272551105Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 5/20, MŠ, OcÚ, ŠVP04.05.202013.05.2020221,00 €
8697272585104Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,, 5/2004.05.202013.05.20204,00 €
20200250Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny MŠ 01/2019.02.202021.02.2020418,01 €
2020/004149Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny MŠ 1/2019.02.202021.02.2020120,10 €
2020/008256Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny ŠJ 2/2028.02.202013.03.2020127,78 €
20200557Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny ŠJ 2/2028.02.202017.03.2020412,89 €
2020/012782Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny ŠJ 3/2030.03.202007.04.202031,70 €
20200883Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny ŠJ 3/2031.03.202007.04.202064,23 €
20VF10080123Pracovné odevy ZIKO s. r. o. ,Okružná 21/6, 050 01 Revúca, IČO: 46566970, DIČ: 2023479128Pracovná obuv, odev22.05.202018.05.2020226,77 €
0002283208117Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby MŠ + OcU14.05.202014.05.202068,36 €
2290207975113Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 4/2014.05.202021.05.202034,78 €
2290103940114Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 4/2014.05.202021.05.2020522,55 €
2290135029115Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD 4/20214.05.202021.05.2020132,12 €
2290093814116Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Verejné osvetlenie Energia 4/2014.05.202021.05.2020202,68 €
200520206125UNIZDRAV Prešov, s. r. o. , Františkánske námestie 3/A, 080 01 PO, IČO: 36515388, DIČ: 2022184263Ochranné štíty + preprava25.05.202021.05.202035,50 €
20200026122Ing. Marián Mackovjak, Za Hornádom 883/2, 05201 SNV, IČO: 37181726, DIČ: 1037258376Geodetické práce22.05.202022.05.2020300,00 €
2020019120Slovak Ingeniering s. r. o. ,Masarykova 22, 080 01 PO, IČO: 43995969, DIČ: 2022558747Stavebný matriál betón KD + doprava15.05.202022.05.20201900,20 €
534220119FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO z VKK15.05.202022.05.2020203,70 €
136/2020121PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 5/2020.05.202022.05.2020300,00 €
2020011446118PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 BB, IČO: 46082182, DIČ: 2023219055Kancelársky papier MŠ + OCÚ15.05.202022.05.202081,60 €
120049337126Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, , IČ DPH: SK2020321864stravné lístky Ocú, MOS + doprava25.05.202022.05.2020411,00 €
6/2020124Daniel Eliáš, IČO: 40109551Oprava krovinorezu25.05.202026.05.202029,80 €
175189721136Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128Pracovné náradievMOS04.06.202018.05.2020105,91 €
20051130MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné pomôcky28.05.202029.05.202058,86 €
20052131MAPOX s.r.o., IČO:36600971Stavebný materiál + pracovné pomôcky KD28.05.202029.05.2020226,29 €
38262098FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK 2/2017.04.202009.06.202039,60 €
534320139FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK 4/2015.05.202009.06.20207,20 €
200601138dITcom spol. s r. o. , Hraničná 2, 040 17 KE, IČO: 36596167, DIČ: 2022039217Spracovanie žia o NFP, MAS hnilec08.06.202009.06.2020702,00 €
20200043134Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Práce stavebné KD Kojšov02.06.202009.06.2020122,40 €
626120137FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 5/2008.06.202009.06.2020774,60 €
2020013135VPM STAV s.r.o., Partizánska 112/21, 05501 Margecany, IČO: 51637707, DIČ: 2120739940Všeobecný materiál KD Kojšov04.06.202009.06.2020148,45 €
0002283208128Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby MŠ + OcU26.05.202009.06.202064,93 €
20200040129Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Stavebné práce . prístrešok PP27.05.202009.06.20202009,84 €
3/05/2020127AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999Dotlač projektovej dokumentácie, budova pre trávenie VČ - KC 30826.05.202009.06.2020260,00 €
8706989020132Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308: 6/202001.06.202009.06.20204,00 €
8706988987133Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 6/2020, MŠ, ŠVP, OcÚ01.06.202009.06.2020221,00 €
161/2020146PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 6/202015.06.202015.06.2020300,00 €
8262040727140Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby10.06.202015.06.202019,02 €
2290093814145Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 5/2011.06.202015.06.2020177,85 €
2290135029142Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD + MŠ 5/2011.06.202015.06.2020138,46 €
2290103940143Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 5/2011.06.202015.06.2020484,19 €
2290207975144Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,308,, 5/2011.06.202015.06.202035,54 €
2011117141B- commerce, s. r. o. ,Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812, DIČ: 2121038744Jutové lano + preprava10.06.202010.06.202032,05 €
1106/2020147Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV17.06.202019.06.2020193,18 €
202074148PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s. r. o. , Pajorova 11, 040 01 Košice, IČO: 46996737, IČ DPH: SK2023706850Vyšetrenie psychologickej spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla DHZ22.06.202024.06.202075,00 €
20200031149Ing. Marián Mackovjak, Za Hornádom 883/2, 05201 SNV, IČO: 37181726, DIČ: 1037258376Geodetické práce22.06.202024.06.2020400,00 €
20200057150Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Valcovanie ihriska24.06.202024.06.2020154,50 €
699420151FÚRA s.r.o., IČO: 36211451KUKA nádoby 6 ks24.06.202024.06.2020136,80 €
20075152MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné náradie §54 - Jenčuš26.06.202026.06.202058,54 €
8697335816161Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn , MŠ, OcU, ŠVP03.07.202014.07.2020221,00 €
8697335848162Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 7/20 ,,KC308,,03.07.202014.07.20204,00 €
101200182171TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Materiál rekonštrukcia MK Kojšov, /hydro žľaby + ostatne komponenty k MK cintorin/ UVSR13.07.202016.07.20205435,17 €
8263924941165Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby09.07.202016.07.202023,58 €
766820164FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 6/2008.07.202016.07.2020767,64 €
330200296166Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Drobné kamenivo09.07.202016.07.202049,10 €
2290103940167Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 6/20 ČOV13.07.202016.07.2020521,10 €
2290207975168Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina ,,KC 308,, 6/2013.07.202016.07.202034,96 €
2290093814169Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina VO 6/202013.07.202016.07.2020148,46 €
2290135029170Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KD + MŠ 6/2013.07.202016.07.2020189,90 €
2020112163ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 4-6/2002.07.202016.07.2020140,00 €
2006001172Hendy servis,s.r.o.055 52 Kojšov č.367, IČO:50774981, DIČ:2120468878Kosenie obce + cintorína14.07.202016.07.2020804,00 €
0002283208179Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ20.07.202020.07.202061,73 €
101200194182TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál, spevnené plochy MK cintorín23.07.202024.07.20205074,92 €
200100110187Direct club s. r. o., Jarná 362/15, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 48285081, DIČ: 2120120090Stavebný materiál + montážne práce, KD Kojšov27.07.202028.07.20205231,00 €
2000032181Urbárska a Jakubisková spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Kojšov, Kojšov č. 305, 055 52, IČO: 42323673, DIČ: 2023846473Guľatina: Izba tradícií + KD21.07.202024.07.20201137,40 €
20077178MAPOX s.r.o., IČO:36600971Prac. pomôcky + rôzny materiál17.07.202024.07.2020137,38 €
8211/20175FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO z VKK15.07.202024.07.2020199,92 €
3651180Mikuláš Bendula, Mokrá lúka 252, 05001 Mokrá Lúka, IČO: 37544110Palivo, maziva, reťaze21.07.202024.07.202083,00 €
2020/0236157Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny ŠJ 6/202030.06.202003.07.202087,09 €
202017158Mirama Jurčová - POTRAVINY, Kojšov 318, 055 52 Kojšov, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny 6/202030.06.202022.07.2020399,53 €
2270217792198Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina spol. priestory, BY 364, 187, 6-8/202007.08.202011.08.2020163,00 €
2270104725199Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina ŠVP 6-8 /202007.08.202011.08.2020239,00 €
2270001249200Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina združené miesta OcU, Vodovod, Garáž, Ihrisko,07.08.202011.08.2020559,00 €
8265785150196Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby06.08.202011.08.202023,99 €
20091190MAPOX s.r.o., IČO:36600971Materiál: rôzny31.07.202011.08.2020138,67 €
202066195ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby OH, za likvidáciu nebezpečných odpadov.05.08.202011.08.2020195,00 €
8687679456194Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308: 8/202004.08.202011.08.20204,00 €
8687679426193Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ, OcU, ŠvP, 8/202004.08.202011.08.2020221,00 €
2003792185EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd24.07.202011.08.2020663,30 €
0002283208186Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby, OcU +MŠ27.07.202011.08.202049,69 €
1200032189Plastika a.s., Novozámocká 222C, P.O.Box 52, 949 05 Nitra 5, IČO: 00152781, DIČ: 2020404892Materiál rôzne: pre miestne komunikácie30.07.202017.08.20205579,40 €
402070241184RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 PB, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134DOBROPIS, Vratka preplatku, železiarenský materiál rekonštrukcia KD24.07.202030.07.202069,19 €
20090191MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné pomôcky MOS31.07.202031.07.202062,91 €
2000169210Biznis inn print, s. r. o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 47050039, DIČ: 2023714858Futbalová bránka + sieť, doprava17.08.202017.08.20201457,00 €
2290103940205Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 7/20 ČOV12.08.202017.08.2020602,08 €
2290135029206Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KD + MŠ - 7/202012.08.202017.08.2020133,12 €
2290093814207Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 7/2018.08.202017.08.2020168,41 €
330200341203Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Drobné kamenivo10.08.202017.08.202033,94 €
8212/20174FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK15.07.202017.08.202026,40 €
2290207975204Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KC 308: 7/2012.08.202017.08.202034,78 €
101200199197TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál, polystyrén, rekonštrukcia KD06.08.202017.08.20206490,21 €
225/2020209PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 8/2017.08.202020.08.2020300,00 €
192/2020173PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 7/2015.07.202020.08.2020300,00 €
899220202FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 7/202010.08.202020.08.20201155,84 €
7001064165213Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, , IČ DPH: SK2020321864Stravné lístky MOS, OcU, MŠ + doprava21.08.202024.08.2020717,00 €
20200380222AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka vodovodu 5/2002.09.202002.09.20200,00 €
20200440160AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Správa vodovodu 6/202002.07.202002.09.20200,00 €
20200283103AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 4/2004.05.202002.09.20200,00 €
2020024687AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 3/2003.04.202002.09.20200,00 €
1200539212CART PRINT, s. r. o., Štúrová 57/B, 949 01 Nitra, IČO: 34131159, DIČ: 2021259394Tlačivá + poštovné21.08.202021.08.202015,56 €
03/2020239Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590Stavebné práce, rekonštrukcia KD Kojšov21.09.202022.09.202010500,00 €
21/2020226Daniel Eliáš, IČO: 40109551Oprava kosačiek03.09.202004.09.2020115,30 €
20107225MAPOX s.r.o., IČO:36600971Všeobecný materiál03.09.202004.09.2020162,42 €
8687705332224Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC ,,308,, 9/2003.09.202004.09.20204,00 €
8687705303223Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 9/20 : MŠ, OcÚ, ŠVP03.09.202004.09.2020221,00 €
0002283208217Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcÚ+MŠ27.08.202004.09.202053,83 €
2020065220Slovak Ingeniering s. r. o., Masarykova 22, 080 01 PO, IČO: 43995969, DIČ: 2022558747Betón02.09.202004.09.2020741,96 €
20200564221AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 3-5/202002.09.202004.09.2020432,00 €
20200513192AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Správa vodovodu 7/202003.08.202004.09.2020144,00 €
20200584219AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 8/202031.08.202004.09.2020144,00 €
20200440183AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 6/202024.07.202004.09.2020144,00 €
8267634730227Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby09.09.202018.09.202023,58 €
2290093814236Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 8/202014.09.202018.09.2020191,69 €
2290103940233Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 8/2014.09.202018.09.2020558,46 €
2290135029234Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia OcÚ + MŠ14.09.202018.09.2020159,35 €
2290207975235Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 8/202014.09.202018.09.202034,78 €
FV 12000313231TRIOMAT S. R. O. , Štefániková 266/17, 029 01 Námestovo, IČO: 36432610, DIČ: 2022033948Kancelárske potreby- osvedčovacia kniha + poštovné10.09.202010.09.202025,50 €
5056973812243Internet Mall Slovakia, s. r. o., Galvaniho 6, 821 04 BA, IČO: 35950226, DIČ: 2022043584Mlynček na mäso - ŠJ + doprava24.09.202025.09.202073,50 €
55000045759240OBI, Trolejbusová 3, 040 11 Košice II, IČ DPH: SK2120131651Kosačka benzínová + olej + kanister + doprava22.09.202022.09.2020270,27 €
5201762500242Alza.cz a.s. , Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440, IČ DPH: SK4020121402Nerezový hrniec ŠJ + doprava24.09.202022.09.202060,89 €
21204575245Čisté Dřevo s. r. o. , Na zámostí 757, 73543 Albrechtice, ČR, IČO: 05031711, IČ DPH: SK4120123722Pracovné pomôcky ŠJ + doprava kuriérom25.09.202022.09.202050,50 €
256/2020232PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 9/202011.09.202022.09.2020300,00 €
256/2020232PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 9/202011.09.202022.09.2020300,00 €
2020033228VPM STAV s. r. o. , Partizánska 112/21, 055 01 Margecany, IČO: 51637707, DIČ: 2120739940Stavebný materiál KD10.09.202022.09.2020112,16 €
10266/20229FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 8/202010.09.202022.09.2020776,28 €
1825/2020230Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV10.09.202022.09.2020193,18 €
2004832237EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd - pitné vody18.09.202022.09.2020110,82 €
101200221214TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál, zastavaná plocha pri cintoríne21.08.202022.09.2020294,60 €
20200085238Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Preprava a dodávka materiálu MK Kojšov 2 časť21.09.202022.09.20201355,50 €
20200077201Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Preprava a dodávka materiálu - MK Kojšov 1. časť07.08.202022.09.20201224,43 €
256/2020232PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 9/202011.09.202022.09.2020300,00 €
2020033228VPM STAV s. r. o. , Partizánska 112/21, 055 01 Margecany, IČO: 51637707, DIČ: 2120739940Stavebný materiál KD10.09.202022.09.2020112,16 €
10266/20229FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 8/202010.09.202022.09.2020776,28 €
1825/2020230Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV10.09.202022.09.2020193,18 €
2004832237EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd - pitné vody18.09.202022.09.2020110,82 €
101200221214TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál, zastavaná plocha pri cintoríne21.08.202022.09.2020294,60 €
20200085238Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Preprava a dodávka materiálu MK Kojšov - časť 2.21.09.202022.09.20201355,50 €
20200077201Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Preprava a dodávka materiálu - MK Kojšov - časť 1.07.08.202022.09.20201224,43 €
0002283208246Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné poplatky MŠ + OcÚ28.09.202029.09.202050,88 €
2004997244EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýzy vôd25.09.202028.09.2020663,30 €
101200242241TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Geotextília- zastav. plocha pri cintoríne24.09.202028.09.202089,10 €
120090575252Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864Stravné lístky OcU, MOS + doprava02.10.202029.09.2020411,00 €
120078977218Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864Predpis Fa. Stravné lístky OcU, MOS, MŠ + doprava31.08.202021.08.2020717,00 €
112000028211PLASTIKA a. s. , Novozámocká 222C, P. O. BOX 52, 949 05 Nitra, IČO: 00152781, DIČ: 2020404892Predpis FA. materiál - rôzne - miestne komunikácia18.08.202030.07.20200,00 €
1200032208PLASTIKA a. s. , Novozámocká 222C, P. O. BOX 52, 949 05 NR, IČO: 00152781, DIČ: 2020404892Storno18.08.202012.08.20200,00 €
120070049188Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, DIČ: 2020301864Stravné lístky + doprava28.07.202024.07.2020411,00 €
402005459177Raven a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 Považská Bystrica, SK, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Hutný materiál, rekonštrukcia KD v Kojšove16.07.202030.06.20201524,91 €
2000133456176Stavebniny DEK s. r. o. , Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina, SR, IČO: 43821103, DIČ: 2022484849Fólia KD16.07.202022.06.2020222,71 €
120059659156Up Slovensko, s. r. o. , Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava, SR, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864Stravné lístky OcÚ + MOS + Doprava30.06.202024.06.2020615,00 €
402002974110RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2, P. O. Box 117, 017 01 Považská bystrica, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál KD - zúčtovanie preddavku11.05.202011.05.20200,00 €
402002822109RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2, P. O. Box 117, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál KD Kojšov - zúčtovanie preddavku11.05.202030.04.20200,00 €
227000124990Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Úroky z omeškania - storno Fa08.04.202008.04.20200,00 €
20200007256Štefan Sumerling, Duklianska 29, SNV, 052 01, IČO: 43552595, DIČ: 1049821135Interierové vybavenie posilňovne05.10.202008.10.20203410,00 €
8269477014259Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Služby pevnej siete08.10.202008.10.202024,04 €
8697411047250Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 10/2020 - MŠ, OcU, ŠVP02.10.202008.10.2020221,00 €
8697411076251Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 10/2020 - ,,KC 308,,02.10.202008.10.20204,00 €
620063544253WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Registrácia domény - kojsov.sk05.10.202008.10.202014,28 €
2020036255G-COMP s. r. o. , Záhradná 7, 056 01 Gelnica, SR, IČO: 36576662, DIČ: 2021779672Optický valec + toner + doprava05.10.202008.10.202076,00 €
2020226170257Lacnepostreky s. r. o. , Malokrasňanska 10137/8, 831 54 Bratislava, IČO: 51474751, DIČ: 2120731437Postreky na podložie ciest + doprava06.10.202006.10.202079,14 €
2020181249ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Odpadové hospodárstvo - služby 9/ 202001.10.202016.10.2020140,00 €
20200093258Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Dodanie kameniva, prepravné a obslužné práce - rekonštrukcia KD Kojšov07.10.202016.10.20202374,55 €
20200652254AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 9/202005.10.202016.10.2020144,00 €
11650/20260FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 9/202008.10.202020.10.2020
2290135029262Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD + MŠ 9/2014.10.202020.10.2020179,76 €
2290103940263Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 9/202014.10.202020.10.2020554,23 €
2290207975264Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,, KC 308,, 9/202014.10.202020.10.202034,58 €
2290093814265Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 9/202014.10.202020.10.2020222,41 €
0013/051416275METRO CASH & CARRY SR, s. r. o. Americká trieda 1/A, 04013 KE, IČO: 45952671, DIČ: 2023150701Dezinfekčné prostriedky26.10.202026.10.202055,88 €
12198/20270FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a zneškodnenie KO z VKK16.10.202021.10.2020977,58 €
9000374263267Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Poškodený plynovod + únik plynu15.10.202021.10.2020327,59 €
12199/20269FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK16.10.202021.10.20207,20 €
20100002266Hendy servis, s. r. o. , Kojšov č.367, 055 52 Kojšov, IČO: 50774981, DIČ: 2120468878Výkopové práce15.10.202021.10.2020120,00 €
5058049236279Internet Mall Slovakia, s. r. o. , Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Ružinov, IČO: 35950226, DIČ: 2022043584Odpadové koše + doprava /testovanie covid 19/30.10.202030.10.202056,80 €
331000301276ALFI Corp., s. r. o. , Provozní 5492/3, 72200 Ostrava - Třebovice, CZ, IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855Ochranné pracovné pomôcky - celoplošné testovanie27.10.202027.10.2020143,63 €
1480626212271HANSA - FLEX, Hydraulik, s. r. o. , 038 41 Kostoľany nad Turcom, prevádzka Pod Furčou 7, KE, IČO: 31642608, DIČ: 2020434614Hydraulické hadice16.10.202016.10.202074,24 €
295/2020261PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 10/202012.10.202021.10.2020300,00 €
20200001274Marek Tchur, Kojšov 362, 055 52 Kojšov, IČO: 44760639, DIČ: 1048231833Preprava zeminy a stavebného materiálu26.10.202029.10.2020750,00 €
120136293JuMes s. r. o. , Športová 1294/26, 05601 Gelnica, IČO: 44633131, DIČ: 2022771608Stravovanie 7-8.11.2020: testovanie COVID 1909.11.202009.11.202056,00 €
201062286BagreSpiš s. r. o. , Hutnícka 2697/3, 052 01 SNV, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238Filtre 4 ks - Báger05.11.202005.11.2020109,85 €
20200085294ILLUVA s. r. o. , Nová 624/84, 05561 Jaklovce, IČO: 51991705, DIČ: 2120854637Stravovanie 1.11.2020 - celoplošné testovanie COVID 1910.11.202012.11.202040,50 €
FV200993277AGRO BILLY s. r. o. , Matice slovenskej 4761/3, 08001 PO, Prevádzka: Bardejovská 38, 08006, IČO: 44116578, DIČ: 2022600140Hydraulický posypovač28.10.202005.11.20203000,00 €
3954273Mikuláš BendulaIČO:37544110Olej hydraulický 40l23.10.202005.11.202061,20 €
12197/20268FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Doprava VKK16.10.202005.11.2020132,00 €
8794020611282Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 11/20, MŠ, OCU, ŠVP03.11.202005.11.2020221,00 €
20200721280AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360správa vodovodu 10/202002.11.202005.11.2020144,00 €
2020210281ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 10/2002.11.202005.11.202098,00 €
8794020639283Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256zemný plyn ,,KC 308,, 11/2003.11.202005.11.20204,00 €
20200102285Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Dodávka drveného kameniva04.11.202005.11.20202364,18 €
30269168284SANAS a. s. , Hollého 37, 083 01 Sabinov, IČO: 36458562, DIČ: 2020004778Kuchynská zostava + ostrovček , byt MŠ03.11.202005.11.20204041,00 €
2020123295Slovak Ingeniering s. r. o. , Masarykova 22, 080 01 PO, IČO: 43995969, DIČ: 2022558747Betón, miestne komunikácie a doprava10.11.202012.11.20203821,76 €
8271345129290Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Služby pevnej siete06.11.202012.11.202023,58 €
200100119291TV ELEKTRONIK FABINY, Banícke námestie 13, 056 01 Gelnica, IČO: 14374391, DIČ: 1020682278Opravné práce, rozhlasová ústredňa06.11.202012.11.2020192,20 €
2270217792289Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia bytové domy 9-11/202006.11.202012.11.2020163,00 €
2270001249288Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 9-11/2020, zlúčené miesta OCU, KD, VODOVOD06.11.202012.11.2020559,00 €
2270104725287Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 9-11/2020 ŠVP06.11.202012.11.2020239,00 €
0341200067296COLAS Slovakia a. s. , Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31651402, DIČ: 2020492111Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kojšov10.11.202013.11.202038115,00 €
0002283208306Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby Ocu, MŠ13.11.202013.11.202063,96 €
2290103940302Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina ČOV 10/202011.11.202020.11.2020643,24 €
2290135029301Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KD + MŠ 10/202011.11.202020.11.2020223,22 €
2290093814300Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina VO 10/2011.11.202020.11.2020265,00 €
2290207975299Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 10/20: KC 30811.11.202020.11.202034,78 €
2020047304VPM STAV s. r. o. , Partizánska 112/21, 055 01 Margecany, IČO: 51637707, DIČ: 2120739940Stavebný materiál + doprava11.11.202024.11.2020128,31 €
13078/20303FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 10/ 202011.11.202024.11.2020773,88 €
326/2020305PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930právna pomoc 11/202013.11.202024.11.2020300,00 €
11/2020307Tomáš Verba, Kojšov 146, 055 52 Kojšov, IČO: 46357432, DIČ: 1084286346Orezávanie stromov okolo miestnych komunikácií13.11.202024.11.2020384 €
22105923308NOMILAND, s.r.o., IČO: 36174319Ležadlo 3* + matrac 3* + doprava a balné18.11.202024.11.2020265,60 €
20139309MAPOX s.r.o., IČO:36600971Všeobecný materiál18.11.202024.11.2020252,16 €
7001088978313Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864Stravné lístky + doprava24.11.202025.11.2020411,00 €
101200303311TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Tvárnice23.11.202025.11.2020351,00 €
2020027100312PAPERA s. r. o. , Čerešňová 17, 974 05 BB, IČO: 46082182, DIČ: 2023219055Kancelárske potreby - sčítanie DaB23.11.202025.11.2020178,75 €
102095860310Peter Mičuda - GAFA AUTO, Oravská Jesenica 029 64, SR, IČO: 45434832, DIČ: 1081432000Náhradné diely FIAT20.11.202020.11.2020115,23 €
0002283208315Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU, MŠ27.11.202014.12.202057,98 €
0002283208315Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU, MŠ27.11.202014.12.202057,98 €
20200075314Ing. Marián Mackovjak, Za Hornádom 883/2, SNV, IČO: 37181726, DIČ: 1037258376Geodetické práce25.11.202014.12.2020250,00 €
374/2020334PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc14.12.202014.12.2020300,00 €
2540/2020335Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV14.12.202014.12.2020193,18 €
18/2020337Václav Petrík - EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce, IČO: 40110460, DIČ: 10322995407RD pre priemyselný park14.12.202014.12.2020150,00 €
20200798317AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 11/2002.12.202014.12.2020144,00 €
2020128327ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Likvidácia nebezpečných odpadov09.12.202014.12.2020122,04 €
14719/20332FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 11/202010.12.202014.12.2020783,72 €
101200320336TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál, rekonštrukcia KD14.12.202014.12.2020737,94 €
8697465240319Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 12/2020 MŠ +OcU + ŠvP04.12.202014.12.2020221,00 €
8697465267320Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308 , 12/202004.12.202014.12.20204,00 €
2290207975331Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KC 308 , 11/202010.12.202014.12.202034,78 €
2290093814330Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina verejné osvetlenie10.12.202014.12.2020282,88 €
2290135029329Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KD + MŠ 11/2010.12.202014.12.2020263,41 €
2290103940328Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina ČOV 11/2010.12.202014.12.2020601,20 €
5082020316Jaroslav Jakubašek, Dlhá Lúka, Rovná 8, 085 01 Bardejov, IČO: 40298442, DIČ: 1048352613Kompletizačné práce - Betónové potery KD Kojšov27.11.202015.12.20201932,30 €
2020/0415323Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny 11/202030.11.202009.12.202089,83 €
202027298Miriama Jurčová - Potraviny, Kojšov 318, 055 52 Kojšov, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny 10/202030.10.202020.11.2020335,68 €
2020/0391297Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny 10/202030.10.202011.11.202073,06 €
202025248Miriama Jurčová - Potraviny, 055 52 Kojšov 318, IČO:43516378, DIČ: 1077339637Potraviny ŠJ 9/2030.09.202012.10.2020413,47 €
2020/0344247Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny 9/2030.09.202030.09.2020109,84 €
202022216Miriama Jurčová - Potraviny, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny 8/202026.08.202026.08.2020135,41 €
2020/0299215Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny 8/2026.08.202026.08.202036,95 €
2070100734326MURAT s. r. o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852, DIČ: 2020359858Hlavný istič08.12.202008.12.20201176,00 €
200679321SIMA plus Krompachy, s. r. o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy, IČO: 47426136, DIČ: 2023910966Okná a dvere KD Kojšov04.12.202014.12.20208105,04 €
8273203756325Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby08.12.202015.12.202023,58 €
2020020333Ardekon s. r. o., Vencová 40, 040 01 Košice, IČO: 48128503, DIČ: 2120053199Poradenské služby v procese verejného obstarávania ,, Zber a zhodnotenie KO,,10.12.202018.12.2020330,00 €
20110003338Hendy servis s. r. o., Kojšov 367, 055 52 Kojšov, IČO: 50774981, DIČ: 2120468878Prepravné práce14.12.202018.12.2020208,80 €
0002283208339Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Splátka zariadenia15.12.202018.12.20208,25 €
20200122318Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Kamenivo- Posyp ciest + rekonštrukcia MK04.12.202018.12.20201032,64 €
62/2020341Ing. Jana Kolbaská, Záhradná 11, 056 01 Gelnica, DIČ: 1039772206Vypracovanie znaleckého posudku16.12.202018.12.2020170,00 €
2006716343EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd17.12.202018.12.2020110,82 €
2020/0434348Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny 12/202018.12.202022.12.202060,84 €
202033347Miriama Jurčová - POTRAVINY, Kojšov 318, Kojšov 05552, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny 12/202021.12.202022.12.2020104,17 €
202031324Miriama Jurčová - POTRAVINY, Kojšov 318, 055 52 Kojšov, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny 11/202030.11.202022.12.2020365,89 €
20162342MAPOX s.r.o., IČO:36600971železiar.materiál17.12.202018.12.2020119,33 €
200323322HRDLIČka-SLOVAKIA,s.r.o.Moyzesova 46, 04001 Košiceprojekt dopravného značenia07.12.202021.12.2020288,00 €
20019340Marián Keruľ-KER m, Prešovská 16,055 01 Marecany, IČO: 30275521výroba reklamno-propagač.kartičiek15.12.202021.12.2020400,00 €
101200324344TRIPA s.r.o., IČO: 45402752staveb.materiál -KD21.12.202021.12.202040,21 €
1522720346FÚRA s.r.o., IČO: 36211451likvidácia KO z VKK21.12.202021.12.2020211,80 €
20200001349T-Avenue,s.r.o.055 52 Kojšov 362, IČO:52315932povodňové záchranné práce21.12.202021.12.20201 715,00 €
20200002350T-Avenue,s.r.o. 055 52 Kojšov362, IČO: 52315932dopravné práce21.12.202021.12.20203 255,00 €
20200881355AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360prevádzka vodovodu 12/202030.12.202008.01.2021144,00 €
0002283208354Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270mobilné služby- Ocú, MŠ29.12.202008.01.2021187,87 €

Zverejnovanie zmlúv 2020

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
65/003/20Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO:31575951Zmluva o termínovanom úverePoskytnutie úveru bankou klientovi14.08.2020do splnenia všetkých záväzkov klienta80 000,00 €
65/002/20Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO:31575951Zmluva o Municipálnom úvere - EurofondyPoskytnutie úveru bankou klientovi14.08.2020do splnenia všetkých záväzkov klienta40 000,00 €
65/004/20Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO:31575951Municipálny úver - UniverzálPoskytnutie úveru bankou klientovi14.08.2020do splnenia všetkých záväzkov klienta40 000,00 €
Helena Gregorčíková, rod. Bikárová, Kojšov 301, 055 52 KojšovKúpna zmluvaPredaj pozemku20.11.2020183,00 €
DOHODA č. 20/44/012/83Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 SNVDohoda podľa § 12 - zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdziZabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti špecifikovanú v čl. IV tejto dohody.27.11.202031.12.2021
DOHODA č. 20/44/010/58Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 SNVDohoda podľa § 10 - zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdziZabezpečiť realizáciu činností bližšie špecifikovaných v čl. II tejto dohody.27.11.202031.12.2021
ZM-KO-OD-20-2046_SZKOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 64 KošiceZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADUZber, odvoz a dotriedenie vytriedených zložiek KO v dohodnutom intervale.18.12.2020Na dobu neurčitú.
ZM-KO-OD-20-2020_ZoD 2020 / OBECKOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 KošiceZMLUVA O DIELOVykonávanie komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi v obci Kojšov.18.12.202031.01.2026
Zmluva zo dňa 21.12.2020E-cycling s. r. o., Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská BystricaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi v obci Kojšov.21.12.2020Na dobu neurčitú.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=6664