Zmluvy 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
29042017DRAKOV s.r.o., IČO:50766317, Turzovská 17, 05601 GelnicaZmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s ním spojených nebytový priestor29.04.2017doba neurčitá500 €/mesiac €
11082017BD Plus,s.r.o., IČO: 456 336 81, Ič DPH: SK 2023057795Zmluva o dielorealizácia stavby - Izba tradícií a osobností obce Kojšov14.08.201760 000,-Eur €
65/001/17Prima Banka, Ičo:31575951Municipálny úver - UniverzálKontokorentný úver17.08.201720 000,00 €
17082017Prima Banka, Ičo:31575951Zmluva o účte Municipálneho úveru-UniverzálZriadenie účtu17.08.2017
10/2017BD Plus,s.r.o. Maurerova 11, 053 42 KrompachyZmluvy o dieloRekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov24.10.2017152 988,00 EUR €
11/2017BD Plus,s.r.o. Maurerova 11,053 42 KrompachyZmluva o dieloZateplenie KD v obci Kojšov24.10.201770 850,00 EUR €
Dodatok č.2Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o nájme nebytových priestorov31.10.2017345,40 EUR €
4419008564Komunálna poisťovňa,a.s.BratislavaPoistná zmluvapoistenie 7.b.j.08.11.2017
BD Plus,s.r.o Maurerova 11, KrompachyKúpna zmluva o vlastníctve bytov a nebyt.priestorov7.b.j.30.11.2017
Puchalla,Slávik & partners s.r.o. Kmeťova 24,040 01 KošiceZmluva o poskytovaní právnej službyprávne služby30.11.2017
12/2017BD Plus s.r.o. Maurerová 11 KrompachyZmluva o dieloZberný dvor Kojšov18.12.2017127 105,13 €
Dodatok č.1Puchalla, Slávik a partners, s.r.o. Kmeťova 24,KošiceDodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnej služby18.12.2017
KRAMA,s.r.o.Mánesova 23/3582, 040 01 KošiceZmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s ním spojenýchnebytový priestor - nájom07.07.2017
Ing.Mergeš Michal DRUPROJEKT IPZ,Okružná 33, 080 01 PrešovZMLUVA O DIELOvypracovanie projektu stavby regulácia a úprava potoka28.03.20175 400,00 €
ARTCOMP,s.r.o., Partizánska 35, 055 01 MargecanyZmluva o dieloRozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov24.03.20174 741,50 €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3740