Demografia

Trvalo bývajúce obyvateľstvo

 

Muži 373
Ženy 363
Spolu 736

 

Národnostné zloženie obyvateľstva

 

Slovenská Rómska Česká Nezistená
711 6 1 18

 

Náboženské vyznanie obyvateľstva

 

Rímskokatolícka cirkev Gréckokatolícka cirkev Pravoslávna cirkev Evanjelická cirkev a. v. Apoštolská cirkev
171 464 29 7 1

 

Údaje štatistického úradu podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=12