Demografia

Trvalo bývajúce obyvateľstvo

(Údaje podľa evidencie obyvateľov na obci k: 1.1.2024)
Muži 347
Ženy 356
Spolu 703

Národnostné zloženie obyvateľstva

(Údaje Štatistického úradu SR podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011)
Slovenská Rómska Česká Nezistená
711 6 1 18

Najpočetnejšie náboženské vyznania

(Údaje Štatistického úradu SR podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021)
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku        (gréckokatolícke) Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke) bez náboženského vyznania
444 151 53

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=12