Zasadania obecného zastupiteľstva /2014 – 2018/

Dátum konaniaUznesenie
04.12.2014Uznesenie zo zasadnutia"
13.03.2015Uznesenie zo zasadnutia"
17.03.2015Uznesenie zo zasadnutia"
10.04.2015Uznesenie zo zasadnutia"
10.06.2015Uznesenie zo zasadnutia"
30.06.2015Uznesenie zo zasadnutia"
22.07.2015Uznesenie zo zasadnutia"
06.11.2015Uznesenie zo zasadnutia"
16.12.2015Uznesenie zo zasadnutia
15.01.2016Uznesenie zo zasadnutia
18.03.2016Uznesenie zo zasadnutia
17.06.2016Uznesenie zo zasadnutia
19.08.2016Uznesenie zo zasadnutia
25.11.2016Uznesenie zo zasadnutia
17.03.2017Uznesenie zo zasadnutia
28.04.2017Uznesenie zo zasadnutia
30.06.2017Uznesenie zo zasadnutia
14.07.2017Uznesenie zo zasadnutia
21.08.2017Uznesenie zo zasadnutia
18.11.2017Uznesenie zo zasadnutia
02.12.2017Uznesenie zo zasadnutia
05.02.2018Uznesenie zo zasadnutia
23.03.2018Uznesenie zo zasadnutia

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?page_id=2132