Print this Stránka

Zmluvy 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
29042017DRAKOV s.r.o., IČO:50766317, Turzovská 17, 05601 GelnicaZmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s ním spojených nebytový priestor29.04.2017doba neurčitá500 €/mesiac €
11082017BD Plus,s.r.o., IČO: 456 336 81, Ič DPH: SK 2023057795Zmluva o dielorealizácia stavby - Izba tradícií a osobností obce Kojšov14.08.201760 000,-Eur €
11082017BD Plus,s.r.o., IČO: 456 336 81, Ič DPH: SK 2023057795Zmluva o dielorealizácia stavby - Izba tradícií a osobností obce Kojšov14.08.201760 000,-Eur €
65/001/17Prima Banka, Ičo:31575951Municipálny úver - UniverzálKontokorentný úver17.08.201720 000,00 €
17082017Prima Banka, Ičo:31575951Zmluva o účte Municipálneho úveru-UniverzálZriadenie účtu17.08.2017
17082017Prima Banka, Ičo:31575951Zmluva o účte Municipálneho úveru-UniverzálZriadenie účtu17.08.2017
65/001/17Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951Municipálny úver - UniverzálKontokorentný úver17.08.201716.08.202720 000,00 €

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?page_id=3740