Zverejňovanie dokumentov 2020

Zverejňovanie faktúr 2020

Číslo faktúryInterné čísloDodávateľPredmet/ÚčelDátum prijatiaDátum úhradySuma vrátane DPH
32203900173Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky, poštovné, poistné a balné02.01.202003.02.2020598,48 €
00022832082Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OCU+MŠ02.01.202008.01.202079,07 €
227010472524Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 1-12/201920.01.202023.01.202044,05 €
843174609919Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256RZ: Plyn KC 308, 1-12/201917.01.202028.01.20205,48 €
846101387820Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256RZ: Zemný plyn 1-12/2019, MŠ, OCU, ŠVP17.01.202028.01.20201120,91 €
72000387817WebHouse, s.r.o. IČO:36743852Doména kojsov.sk16.01.202020.01.202079,06 €
201907181AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Správa vodovodu 12/1902.01.202020.01.2020144,00 €
3301905247Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Kamenivo posyp cies10.01.202020.01.2020379,20 €
16243/198FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz odpadu 19/1213.01.202020.01.2020738,54 €
16743/1918FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia odpadu z VKK16.01.202020.10.2020198,23 €
864874608515Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 1/2020 MŠ, OcU, ŠVP15.01.202020.01.2020221,00 €
82495208615Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby10.01.202020.01.202023,58 €
07/202021PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 1/202020.01.202020.01.2020300,00 €
864874612216Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308 - 1/2015.01.202020.01.20204,00 €
2020010125Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001Spracovanie monitorovacej správy RCO20.01.202020.01.2020250,00 €
2758/20196Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Ročné hlásenie kvality odpadových vôd10.01.202020.01.2020144,00 €
227021779222Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767RZ: Energia BY 364, 7BJ, 1-12/202020.01.202022.01.202095,32 €
229020797512Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KC 308 - 12/1915.01.202022.01.202031,52 €
229009381414Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 12/1915.01.202022.01.2020301,38 €
229013502913Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD, MŠ15.01.202022.01.2020226,16 €
229010394011Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 12/1915.01.202022.01.2020554,82 €
322039016127Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000Stravné lístky poštovné, balné, poistné23.01.202027.01.2020702,88 €
2000126MAPOX s.r.o., IČO:36600971Materiál22.01.202027.01.2020144,40 €
227000124939Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia združená 1-2/2020, OcU, PO,VODOVOD,GARÁŽ, IHRISKO06.02.202012.02.2020559,00 €
227021779240Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia BY 364, 7BJ: 1-2/202017.02.202012.02.2020163,00 €
227010472538Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 1-2/202006.02.202012.02.2020239,00 €
227000124923Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia IHRISKO 1-12/201920.01.202003.02.2020149,03 €
3101/202032Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Tovar: KFZ 202004.02.202006.02.2020514,06 €
868749567233Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 2/2020: Ocu, MŠ, ŠVP04.02.202006.02.2020221,00 €
868749570834Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC ,, 2/202004.02.202006.02.20204,00 €
10120001831TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Doska OSB, 4ks, podium Garaž03.02.202006.02.202075,60 €
20270131130IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Programové vybavenie MZDY 202030.01.202006.02.202054,96 €
154/2028FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Vrecia na KO + zneškodnenie odpadu27.01.202006.02.202099,00 €
20192309ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 10-12/1913.01.202006.02.202090,00 €
20196910ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby na zneškodnenie nebezpečných odpadov14.01.202006.02.2020110,28 €
2020009636AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 1/202005.02.202006.02.2020144,00 €
220110321535SOZA, IČO: 00178454Licencia na verejné použitie hudobných diel 202005.02.202006.02.202014,28 €
825172857937Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby06.02.202006.02.202023,58 €
09528406448Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128náradie MOS19.02.202012.02.2020652,97 €
000228320829Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ27.01.202014.02.202075,07 €
229010394044Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 1/2013.02.202020.02.2020644,39 €
229013502943Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD+MŠ 1/2013.02.202020.02.2020273,92 €
229009381442Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 1/2013.02.202020.02.2020317,66 €
229020797545Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 1/2013.02.202020.02.202034,58 €
2202100314Aureus Services, s.r.o., Duklianskych hrdinov381/3, 901 01 MA, IČO: 45442088, DIČ: 2022993698Pečiatka dátumová + doprava08.01.202008.01.202035,52 €
10120005166TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál KD11.03.202013.03.20207678,45 €
402050207102RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 PB, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál, železo, KD Kojšov17.04.202003.04.20203307,48 €
PF 40205025597RAVEN, a. s. , Šoltésovej 420/2 P. O. Box 117, 017 01 PB, IČO: 31595804, DIČ: 2020416134Stavebný materiál / železo, KD15.04.202015.04.2020270,84 €
10120009596TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Stavebný materiál KD15.04.202021.04.20194592,33 €
20270228752IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108Update program, vybavenie obec 202020.02.202021.02.2020172,56 €
01/202051Mgr. Lukáš Mackovjak, 055 52 Kojšov č. 348, IČO: 50392921, DIČ: 1045394614Účinkovanie, FS FURČANE, KFZ 202019.02.202021.02.2020100,00 €
52030369247Slovenská legálna merológia, n. o. , Hviezdoslavova 31, 974 01 BB, IČO: 0037954521, DIČ: 2021921880Vydanie certifikátov o overení s výsledkami meraní19.02.202021.02.2020646,80 €
1013/2041FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia KO 1/2010.02.202021.02.20201100,67 €
49/202046PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 2/2014.02.202021.02.2020300,00 €
869721098554Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,,03.03.202013.03.20204,00 €
869721095055Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ + OcU + ŠVP 3/202003.03.202013.03.2020221,00 €
229010394069Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 2/202012.03.202013.03.2020562,96 €
229009381470Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 2/ 2020, VO12.03.202013.03.2020267,00 €
825397993365Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby09.03.202013.03.202023,58 €
229020797567Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KC 308 - 2/2012.03.202013.03.202034,58 €
229013502968Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia MŠ + KD - 2/202012.03.202013.03.2020339,00 €
202000253Art Comp, s.r.o.Partizánska 35,055 01 Margecany, IČO:31721281, DIČ:2021145885Vypracovanie žiadosti pre dotáciu pre MRK24.02.202013.03.2020450,00 €
700102313475Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, , IČ DPH: SK2020321864Stravné lísky, OcU + MOS, poštovné a balné18.03.202020.03.2020921,00 €
81/202073PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 3/202013.03.202023.03.2020300,00 €
156000866376Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 BA, IČO: 42272360, DIČ: 2023821206Tlačivá - REGOB19.03.202023.03.202038,72 €
0419/202072Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Prevádzka ČOV12.03.202023.03.2020193,18 €
2636/2071FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia odpadu z VKK12.03.202023.03.2020169,63 €
2167/2064FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 2/202009.03.202023.03.2020738,82 €
2020016759AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360Prevádzka vodovodu 2/202004.03.202023.03.2020144,00 €
2/202084Jana Regensbogenová, 05571 Žakarovce, IČO: 51895706Ochranné bavlnené rúška - 200 ks01.04.202001.04.2020600,00 €
200496679SLOVGRAM , IČO: 17310598Odmeny umelcom - prevádzka verejného rozhlasu 202030.03.202001.04.202038,40 €
000228320880Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ30.03.202001.04.2020132,61 €
864884325785Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn MŠ + OcU ŠVP 4/2002.04.202014.04.2020221,00 €
864884329286Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,, 4/2002.04.202014.04.20204,00 €
2020/02192Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710Elektroinštalačný materiál, zapojenie kamery - priemyselný park14.04.202014.04.202039,60 €
825624705389Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby08.04.202020.04.202023,58 €
229010394095Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 3/2015.04.202020.04.2020617,81 €
2290135029101Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767El. energia KD +MŠ 3/202017.04.202020.04.2020154,00 €
2290093814100Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 3/2017.04.202020.04.2020249,10 €
229020797599Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 3/2017.04.202020.04.202035,16 €
2000153591EL spol. s.r.o., IČO:31652859Analýza vôd08.04.202021.04.2020221,64 €
3347/2093FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 3/202014.04.202021.04.2020765,00 €
111/202094PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 4/2014.04.202021.04.2020300,00 €
20205188ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 1-3/202006.04.202021.04.202090,00 €
21058383661Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128Demolačné kladivo14.02.202014.02.2020153,86 €
21620022560TEMPUS- TRANS, s. r. o. , Železiarenska 49, 04015 KE, IČO: 31712380, DIČ: 2020488481Servisná prehliadka automobil DHZO27.02.202027.02.2020140,82 €
2001763MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovná obuv, oblečenie, §54 Jenčuš28.02.202028.02.202064,20 €
2001262MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné pomôcky, obuv, odev § 54 Petrov28.02.202028.02.202074,59 €
200743558Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BA, IČO: 11782889, DIČ: 1020183142Publikácia: Zákon o priestupkoch - komentár, + poštovné03.03.202003.03.202051,06 €
20113874Grand - MS. s. r. o. , Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza, IČO: 36321796, DIČ: 2021619919Grand - MS.s.r.o.Toner 2 ks + poštovné13.03.202013.03.202026,06 €
202000777Jaroslav Mlynárik - oprava lôpt, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 52247112, DIČ: 1124999480Oprava športových potrieb20.03.202020.03.202015,00 €
20120498881CDRmarket, Papírnická 4, 326 00 Plzeň, Česká Republika, IČO: 73390453, IČ DPH: CZ8101172079Toner + doprava30.03.202030.03.202027,54 €
2020051278MIPEMI s. r. o. ,Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 47576537, DIČ: 2023989429Pracovné náradie MOS24.03.202024.03.2020156,00 €
2270104725112Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ŠVP 3-5 /2012.05.202013.05.2020239,00 €
2270217792111Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 3-5 /20 Bytové domy 187, 36412.05.202013.05.2020163,00 €
4785/20108FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Likvidácia a odvoz KO 4/2011.05.202013.05.2020762,12 €
2270001249107Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia 3-5/ 2020 OcÚ, PO, Vodovod, Garáž, Šatne11.05.202013.05.2020559,00 €
8258518139106Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby07.05.202013.05.202023,58 €
8697272551105Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 5/20, MŠ, OcÚ, ŠVP04.05.202013.05.2020221,00 €
8697272585104Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn ,,KC 308,, 5/2004.05.202013.05.20204,00 €
20200250Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny MŠ 01/2019.02.202021.02.2020418,01 €
2020/004149Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny MŠ 1/2019.02.202021.02.2020120,10 €
2020/008256Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny ŠJ 2/2028.02.202013.03.2020127,78 €
20200557Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny ŠJ 2/2028.02.202017.03.2020412,89 €
2020/012782Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648Potraviny ŠJ 3/2030.03.202007.04.202031,70 €
20200883Miriama Jurčová - POTRAVINY, 055 52 Kojšov č. 318, IČO: 43516378, DIČ: 1077339637Potraviny ŠJ 3/2031.03.202007.04.202064,23 €
20VF10080123Pracovné odevy ZIKO s. r. o. ,Okružná 21/6, 050 01 Revúca, IČO: 46566970, DIČ: 2023479128Pracovná obuv, odev22.05.202018.05.2020226,77 €
0002283208117Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby MŠ + OcU14.05.202014.05.202068,36 €
2290207975113Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,KC 308,, 4/2014.05.202021.05.202034,78 €
2290103940114Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 4/2014.05.202021.05.2020522,55 €
2290135029115Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD 4/20214.05.202021.05.2020132,12 €
2290093814116Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Verejné osvetlenie Energia 4/2014.05.202021.05.2020202,68 €
200520206125UNIZDRAV Prešov, s. r. o. , Františkánske námestie 3/A, 080 01 PO, IČO: 36515388, DIČ: 2022184263Ochranné štíty + preprava25.05.202021.05.202035,50 €
20200026122Ing. Marián Mackovjak, Za Hornádom 883/2, 05201 SNV, IČO: 37181726, DIČ: 1037258376Geodetické práce22.05.202022.05.2020300,00 €
2020019120Slovak Ingeniering s. r. o. ,Masarykova 22, 080 01 PO, IČO: 43995969, DIČ: 2022558747Stavebný matriál betón KD + doprava15.05.202022.05.20201900,20 €
534220119FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO z VKK15.05.202022.05.2020203,70 €
136/2020121PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 5/2020.05.202022.05.2020300,00 €
2020011446118PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 BB, IČO: 46082182, DIČ: 2023219055Kancelársky papier MŠ + OCÚ15.05.202022.05.202081,60 €
120049337126Up Slovensko, s. r. o. , Tomášikova 23/D, 821 01 BA, IČO: 31396674, , IČ DPH: SK2020321864stravné lístky Ocú, MOS + doprava25.05.202022.05.2020411,00 €
6/2020124Daniel Eliáš, IČO: 40109551Oprava krovinorezu25.05.202026.05.202029,80 €
175189721136Renáta Hrobová STEPS NITRA, Nonozámocká 194, 949 05 NR, IČO: 40494748, DIČ: 1020103128Pracovné náradievMOS04.06.202018.05.2020105,91 €
20051130MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné pomôcky28.05.202029.05.202058,86 €
20052131MAPOX s.r.o., IČO:36600971Stavebný materiál + pracovné pomôcky KD28.05.202029.05.2020226,29 €
38262098FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK 2/2017.04.202009.06.202039,60 €
534320139FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Prenájom VKK 4/2015.05.202009.06.20207,20 €
200601138dITcom spol. s r. o. , Hraničná 2, 040 17 KE, IČO: 36596167, DIČ: 2022039217Spracovanie žia o NFP, MAS hnilec08.06.202009.06.2020702,00 €
20200043134Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Práce stavebné KD Kojšov02.06.202009.06.2020122,40 €
626120137FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 5/2008.06.202009.06.2020774,60 €
2020013135VPM STAV s.r.o., Partizánska 112/21, 05501 Margecany, IČO: 51637707, DIČ: 2120739940Všeobecný materiál KD Kojšov04.06.202009.06.2020148,45 €
0002283208128Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby MŠ + OcU26.05.202009.06.202064,93 €
20200040129Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Stavebné práce . prístrešok PP27.05.202009.06.20202009,84 €
3/05/2020127AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999Dotlač projektovej dokumentácie, budova pre trávenie VČ - KC 30826.05.202009.06.2020260,00 €
8706989020132Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn KC 308: 6/202001.06.202009.06.20204,00 €
8706988987133Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 6/2020, MŠ, ŠVP, OcÚ01.06.202009.06.2020221,00 €
161/2020146PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930Právna pomoc 6/202015.06.202015.06.2020300,00 €
8262040727140Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby10.06.202015.06.202019,02 €
2290093814145Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia VO 5/2011.06.202015.06.2020177,85 €
2290135029142Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia KD + MŠ 5/2011.06.202015.06.2020138,46 €
2290103940143Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ČOV 5/2011.06.202015.06.2020484,19 €
2290207975144Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Energia ,,308,, 5/2011.06.202015.06.202035,54 €
2011117141B- commerce, s. r. o. ,Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov, IČO: 52424812, DIČ: 2121038744Jutové lano + preprava10.06.202010.06.202032,05 €
1106/2020147Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030Technologický servis ČOV17.06.202019.06.2020193,18 €
202074148PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s. r. o. , Pajorova 11, 040 01 Košice, IČO: 46996737, IČ DPH: SK2023706850Vyšetrenie psychologickej spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla DHZ22.06.202024.06.202075,00 €
20200031149Ing. Marián Mackovjak, Za Hornádom 883/2, 05201 SNV, IČO: 37181726, DIČ: 1037258376Geodetické práce22.06.202024.06.2020400,00 €
20200057150Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743Valcovanie ihriska24.06.202024.06.2020154,50 €
699420151FÚRA s.r.o., IČO: 36211451KUKA nádoby 6 ks24.06.202024.06.2020136,80 €
20075152MAPOX s.r.o., IČO:36600971Pracovné náradie §54 - Jenčuš26.06.202026.06.202058,54 €
8697335816161Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn , MŠ, OcU, ŠVP03.07.202014.07.2020221,00 €
8697335848162Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256Zemný plyn 7/20 ,,KC308,,03.07.202014.07.20204,00 €
101200182171TRIPA s.r.o., IČO: 45402752Materiál rekonštrukcia MK Kojšov, /hydro žľaby + ostatne komponenty k MK cintorin/ UVSR13.07.202016.07.20205435,17 €
8263924941165Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469Telekomunikačné služby09.07.202016.07.202023,58 €
766820164FÚRA s.r.o., IČO: 36211451Odvoz a likvidácia KO 6/2008.07.202016.07.2020767,64 €
330200296166Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162Drobné kamenivo09.07.202016.07.202049,10 €
2290103940167Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina 6/20 ČOV13.07.202016.07.2020521,10 €
2290207975168Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina ,,KC 308,, 6/2013.07.202016.07.202034,96 €
2290093814169Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina VO 6/202013.07.202016.07.2020148,46 €
2290135029170Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767Elektrina KD + MŠ 6/2013.07.202016.07.2020189,90 €
2020112163ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226Služby odpadového hospodárstva 4-6/2002.07.202016.07.2020140,00 €
2006001172Hendy servis,s.r.o.055 52 Kojšov č.367, IČO:50774981, DIČ:2120468878Kosenie obce + cintorína14.07.202016.07.2020804,00 €
0002283208179Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270Mobilné služby OcU + MŠ20.07.202020.07.202061,73 €

Zverejnovanie zmlúv 2020

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?page_id=6664