apríl 2024 archive

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2024 (streda) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9156

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania – 2. kolo dňa 6. 4. 2024

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9139

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti – 2. kolo

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9128

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Zoznam kandidátov na prezidenta SR – 2. kolo

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9125