Výsledky volieb do NR SR v obci Kojšov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                  595

Počet voličov, ktorí za zúčastnili na hlasovaní:                                                 367

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 zákona 180/2014 Z.z.:           364

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:                                         3

Počet platných odovzdaných hlasov spolu:                                                      363

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: 

 

[table "27" not found /]

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3467