Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad v Kojšove, oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle Zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi začnú dňom: 04.11.2016 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Kojšov vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3679