Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2022 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8085