Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8332