Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Stratégia rozvoja: príloha 1 príloha 2 príloha 3

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8407