Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8423