Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Vymenovanie zapisovateľa

Oznámenie – delegovanie člena a náhradníka

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Oznámenie o počte obyvateľov obce

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7485