Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Vymenovanie zapisovateľa

Oznámenie – delegovanie náhradníka

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7487