Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov na základe uznesenia č. 11/2018 zo dňa 10.12.2018, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 25. januára 2019.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov (59,5kB)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6231