Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  152

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  144

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva:  147

Účasť vo voľbách v percentách:  25,29%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.29
Marek Ďurán,Ing.3
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.2
Vladimír Gürtler, JUDr.1
Jozef Holečko, Ing. MBA 2
Ivan Kuhn, Bc., MA0
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA5
Dominika Palaščáková, Ing., PhD.5
Lukáš Sisák3
Zdenko Trebuľa, JUDr.94

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Antonín Cicoň, Ing.34
Anna Ganzová15
Anna Hicárová5
Vladimír Hojstrič, Mgr.5
Ján Kalafus3
Janka Kipikašová, Mgr.6
Vladimír Končík5
Pavol Kuspan, JUDr.6
Kamil Münnich, Ing., Phd.24
Igor Petrík, Ing.101
Miroslav Pisko17
Peter Popadič, Mgr.31
Jana Pronská1
Vladimír Urban, Bc.4

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=687