Dotazník pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

Vážení občania,

obec aktuálne pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zadefinovať plán rozvoja sociálnych služieb pre obyvateľov obce. Aby bol tento plán čo najadresnejší, je potrebné identifikovať potreby a požiadavky Vás, obyvateľov obce.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste venovali zopár minút vyplneniu tohto krátkeho dotazníka. Čím viac občanov vyplní daný dotazník, tým lepšie budeme vedieť nastaviť jednotlivé služby pre verejnosť.

Dotazník je pravdaže anonymný a môžete ho vyplniť online alebo vytlačený priniesť na podateľňu obecného úradu. Vyplnené dotazníky sa zbierajú do 18.3.2022.

Vopred ďakujeme za spoluprácu!

Dotazník pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7291