november 2023 archive

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácia o začatí správneho konania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8824

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2023  (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8818

Výberové konanie – Rozvojové tímy I.

Zverejnené na základe žiadosti Obce Nálepkovo.

https://www.nalepkovo.sk/obec-2/aktualne/aktuality/vyberove-konanie-rozvojove-timy-i-490sk.html

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8806