Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácia o začatí správneho konania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8824