Prenájom priestorov – Výrobné haly

Výrobné haly – Kojšov


 

Opis priemyselného parku:

K dispozícii sú 2 samostatne stojace novo-vybudované haly obdĺžníkového tvaru (16m x 31m), postavené v roku 2009 o rozlohe 2 x 490m², ktoré sú vhodné ako výrobné alebo skladovacie priestory. Svetlá výška vnútorných priestorov je 4,8 m.

Haly sú vybavené hladkými betónovými podlahami, ktoré sú vhodné aj pre vysoké zaťaženie.
Sú postavené z oceľových konštrukcií, ktoré sú opláštené sendvičovými panelmi, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami (v zimnom období – nízke náklady na kúrenie, v letnom období – príjemná klíma).
Vykurovanie hál je zabezpečené prostredníctvom plynových kotlov, ako vykurovacie telesá sú po stranách hál rozmiestnené vykurovacie registre.
Osvetlenie hál je riešené vysokovýkonnými nízko-energetickými svietidlami, ktoré sú zapojené v štyroch radoch, t.j. každý svetelný rad je možné zapínať samostatne.
Každá hala je vybavené dvoma vstupnými rolovacími bránami o rozmeroch: výška 3,2m, šírka 2,8 m.
Haly sú vybavené kancelárskymi priestormi, kuchynkami, oddychovou miestnosťou, sociálnymi zariadeniami – zvlášť pre zamestnancov a manažment, sprchami.
V celom areáli priemyselného parku sú asfaltové plochy, areál je oplotený pletivom výšky 2m. Vstup do areálu je cez most a uzamykateľnú vstupnú bránu. Vonkajšie priestory areálu sú osvetlené.

Technická vybavenosť parku:

 • Energetická kapacita:                    NN prípojka, transformátor, kapacita 400 kVA
 • Splašková kanalizácia:                  PVC, DN 300 zavedená do ČOV v správe obce Kojšov
 • Dažďová kanalizácia:                     gravitačne odvedená aj z uličných vpustí do retenčnej nádrže
 • Vodovod:                                            vnútroareálové rozvody DN 100
 • Plynovod:                                           areál je napojený na jestvujúcu STL
 • Plochy areálu:                                   plochy v celom areáli sú asfaltové

Infraštruktúra:

Napojenie priemyselného parku po ceste III. triedy cca 4 km na cesty I.triedy: I/547 smer Košice a II/546 smer Spišská Nová Ves.

Železničná trať Žilina – Košice vedúca cez Margecany – vzdialenosť 9 km.


Prenájom:

Výška nájmu: 1,5 € / m² / mesiac  |  t.j. 18 € / m² / rok

Cena prenájmu je orientačná, konečná výška bude určená dohodou medzi obcou Kojšov a nájomníkom.

Haly je možné prenajať aj jednotlivo.


Situačný nahľad:

situacny_nahlad


Areál priemyselného Parku:

 • Vstup do areálu

pp01  pp03pp02

 

 

 

 


 

Hala č. 1 (súpisné číslo 381):

 • výrobná hala č. 1

pp04   pp05pp06

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 1 – vykurovanie

pp07pp08

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 1 – výrobné priestory

pp09pp10

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 1 – kancelárie

pp11

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 1 – sociálne zariadenia

pp12

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 1 – kuchynka

pp13

 

 

 

 

 

 


Hala č. 2 (súpisné číslo 382):

 • výrobná hala č. 2

pp14pp15pp16

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 2 – vykurovanie

pp17pp18

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 2 – výrobné priestory

pp19pp20

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 2 – kancelárie

pp21

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 2 – sociálne zariadenia

pp22

 

 

 

 

 

 

 • výrobná hala č. 2 – kuchynka

pp23

 

 

 

 

 

 


 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Obecný úrad Kojšov

Ing. Anton Bašniar, tel.: 0905 626 748, starosta(zavinac)kojsov.sk

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2903