Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov v súlade s ustanovením § 18a, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 14 zo dňa 14.12.2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 17.2.2023.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8164