Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2023 t.j. v piatok o 18:00 hod. v  priestoroch obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8298