Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8489