Prenájom priestorov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania č.j.:VK-PP-03/2023, na účely prevádzkovania predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.:VK-PP-03/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8505