Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8645